Terug naar overzicht

Besluit over gesprekkencyclus uitgesteld

Tijdens de vorige AMR-vergadering werden twijfels uitgesproken over de invulling van het nieuwe protocol. Deze werd nog niet omarmd. Volgens voorzitter Martin Spierings denken meer organen binnen Avans hier hetzelfde over: ‘Uit overleggen met academie- en dienstraden blijkt dat er weinig animo voor is.’

Vakbonden

Doetina van Kelle, directeur van Diensteenheid Personeel & Organisatie (DP&O), peilde het protocol bij de vakbonden en lichtte een aantal wijzigingsvoorstellen toe tijdens de vergadering afgelopen dinsdag. De term  afsprakengesprek klonk te eenzijdig en is daarom vervangen voor startgesprek: ‘Een gelijkwaardigere term’, zegt Van Kelle. ‘En deze geeft duidelijk het begin van de cyclus aan die we willen benadrukken.’

Ook worden het start- en het beoordelingsgesprek los van elkaar gekoppeld. ‘Deze liggen in de cyclus nu nog te dicht bij elkaar.’ Daarnaast wordt een nieuwe beoordelingscategorie toegevoegd: ‘Een voldoende moet duidelijker gedefinieerd worden, zonder dat dit consequenties heeft voor het salaris’, aldus Van Kelle. 

Pilot niet representatief

Uit resultaat van de uitgevoerde pilot blijkt dat naar schatting twintig procent van de medewerkers gebruik wil maken van de vrijblijvende voortgangsgesprekken met een collega. Maar daarmee waren de AMR-leden nog niet overtuigd. Docent Jacques Pijnappels vraagt zich af waarom de uitgevoerde pilot tijdens het pleidooi van Van Kelle zo sterk als argument wordt ingebracht. De invulling hiervan is volgens hem niet representatief. ‘De discussie is vooral gevoerd met directies.’

Volgens docent Rene van der Burgt moeten medewerkers zelf beslissen: ‘Dit voorstel zou van onderaf moeten komen.’ Dat uitgangspunt wordt in deze gesprekkencyclus juist onderstreept volgens Van Kelle. De medewerker staat immers vrij om een gesprek aan te vragen. ‘Directies moeten dit afstemmen met de academieraad. Maar geef die paar academies die dit protocol wel door willen voeren de ruimte.’

Uitstel

Maar Pijnappels vindt dat besluitvorming nog niet plaats kan vinden: ‘Het voorstel rammelt nog aan alle kanten.’ Hij stelt voor om het opnieuw op de agenda te zetten. Een meerderheid van de AMR ondersteunde dit standpunt. ‘Dat geeft ons tijd om onze voorwaarden duidelijk te formuleren’, zegt Spierings. De AMR vraagt het CvB om uitstel over besluitvorming. [SD]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?