Terug naar overzicht

Drie finalisten voor JHS Scriptieprijs

De JHS wil voortaan jaarlijks een eigen afstudeerprijs uitreiken voor de beste scriptie. Uit zeven afstudeerscripties is er nu een short list van drie gekozen. Op vrijdagmiddag 16 maart, na afloop van de Maaskantlezing, wordt de eerste JHS Scriptieprijs uitgereikt. De winnaar krijgt een geldprijs van 1.000 euro.

Criteria

De jury zal de scripties beoordelen op criteria als relevantie, creativiteit, authenticiteit, juridische diepgang en overtuigingskracht. De drie genomineerde studenten zijn de twee voltijdstudenten Annelies de Hullu en Mélanie Janssen en deeltijder Frank Arts. Alledrie zijn zij afgestudeerd in 2011.

Frank Arts is afgestudeerd bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Hij heeft daar onderzoek gedaan naar juridische instrumenten of handvatten binnen het veterinair tuchtrecht en het bestuursrecht om de geldende regels voor dierverloskundigen en castreurs efficiënt te kunnen handhaven.

Privacy

Annelies de Hullu heeft met haar scriptie input geleverd voor een privacyreglement van de Diamant-groep. De Diamant-groep probeert werkgelegenheid te creëren voor mensen die niet makkelijk een baan vinden. Annelies heeft in kaart gebracht wat de huidige wijze van verwerken van persoonsgegevens is binnen de Diamant-groep en dit heeft zij getoetst aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Mélanie Janssen heeft voor de Centrale Voorziening voorwaardelijke invrijheidstelling onderzocht welke knelpunten er zijn in de procedure voorafgaand aan de voorwaardelijke invrijheidstelling en welke knelpunten tijdens de uitvoering hiervan. Ook onderzocht zij hoe deze knelpunten mogelijk bijdragen aan het niet naleven van bijzondere voorwaarden.

Jury

De jury bestaat uit Henri Ophof (emeritus hoogleraar burgerlijk recht en handelsrecht), Piet-Hein Schoemaker (oud-rechter  van de rechtbank in Den Bosch) en Cees Wallis (rechter van de rechtbank Breda). [LJ]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

JHS krijgt eigen scriptieprijs 01-12-2011

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?