Terug naar overzicht

Kieslijst academieraden bekend

Ondanks eerdere berichten over het tegenvallende aantal aanmeldingen, is de kieslijst toch aardig gevuld. De verkiezingen zullen 20, 21 en 22 maart op heel Avans plaatsvinden, alle studenten en medewerkers kunnen dan digitaal stemmen. Kandidaten hebben vijf stemmen nodig om gekozen te worden.

Bezwaar

Eventueel bezwaar indienen tegen kandidatuur van bepaalde personen is mogelijk, schriftelijk bij het Bureau Medezeggenschapszaken. De bezwaartermijn van twee weken geldt vanaf vandaag en sluit 12 maart.

Klik hier om de lijst met alle kandidaten te bekijken. [SD]

Zie ook het eerder verschenen artikel:
Aanmelden voor deelraad kan nog 23-02-2012

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?