Terug naar overzicht

Nieuw boek van schrijversduo JHS

Gewogen Betogen is een studieboek en gaat over juridisch argumenteren. Volgens Van Gendt en Ritzen is er behoefte aan zo'n boek, zeker onder rechtenstudenten. Het boek gaat over de dagelijkse praktijk van het argumenteren. Het geeft studenten handvatten om dat proces te analyseren en beoordelen, maar ook om er goed aan deel te kunnen nemen.

Het studieboek wordt gebruikt in de opleiding HBO-Rechten van de JHS, vooral in de propedeuse. Uitgeverij Coutinho ontwikkelde een bijbehorende website bij het boek: www.coutinho.nl/gewogenbetogen. Hierop staan extra opdrachten voor studenten, actuele casussen, een begrippenlijst en handige links.

Mediahype

Eind vorig studiejaar stond het schrijversduo Van Gendt en Ritzen vol in de belangstelling. Zij brachten toen het boekje De kwaliteit van het hbo. Reconstructie van een mediahype uit. Hierin werd de berichtgeving in de media over de Inholland-crisis gereconstrueerd. [LJ]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?