Terug naar overzicht

Rupp in bestuur HBO-raad

Per 1 maart zullen Paul Rüpp en Wim Boomkamp (Saxion Hogeschool) zitting nemen in het bestuur van de HBO-raad. In de Algemene Ledenvergadering van de HBO-raad, afgelopen vrijdag, werden de twee nieuwe bestuursleden gekozen.

Het bestuur van de HBO-raad bestaat, inclusief de voorzitter, uit zeven personen. Bestuursleden hebben drie jaar zitting in het bestuur. Geri Bonhof, collegevoorzitter Hogeschool Utrecht, en Henk Pijlman, collegevoorzitter Hanzehogeschool Groningen, treden per 1 maart terug uit het bestuur nu hun termijn afloopt.

Nieuwe samenstelling

Het bestuur van de HBO-raad staat sinds 1 februari 2012 onder voorzitterschap van Thom de Graaf en heeft met ingang van 1 maart 2012 verder de volgende samenstelling: Kees Boele, collegevoorzitter Christelijke Hogeschool Ede, Ron Bormans, collegevoorzitter Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Jet de Ranitz, collegevoorzitter Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Marcel Wintels, voorzitter College van Bestuur Fontys Hogescholen
Paul Rüpp, voorzitter College van Bestuur Avans Hogeschool en Wim Boomkamp, voorzitter College van Bestuur Saxion Hogeschool.

Taken van het bestuur

Het bestuur is belast met het dagelijks bestuur van de vereniging, bereidt de besluiten van de algemene vergadering voor, maakt ze bekend en voert ze uit. Daarnaast voert het bestuur overleg met de minister van OCW over zaken die het gehele hbo aangaan. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het functioneren van het verenigingsbureau van de HBO-raad en voor het financieel beheer van de vereniging. De nieuwe portefeuilleverdeling van het bestuur wordt in de bestuursvergadering van maart besproken. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?