Terug naar overzicht

Studenten tegen kinderarbeid Marokko

Om studenten van de ASB de mogelijkheid te geven een deel van hun opleiding in Marokko te volgen, wordt samengewerkt met het Nederlands Instituut Marokko (NIMAR) in Rabat. Dit kan in de vorm van een stage, een onderzoek of een minor. ASB wil dat Nederlandse studenten inzicht krijgen in Marokko. Omdat een aanzienlijk deel van de Nederlandse samenleving bestaat uit Marokkanen, zullen sociaal werkers in hun werk steeds vaker in contact komen met mensen met een Marokkaanse achtergrond.

Schooluitval

Donderdag was Mohammed Mdaghri van de Algemene Onderwijsbond (AOb)op Avans in Breda om te vertellen over een project dat schooluitval en kinderarbeid in Marokko tegen gaat. Avans is in overleg met de AOb over de mogelijkheid studenten in te zetten bij dit project.

Dat er veel schooluitval is, blijkt wanneer Mdaghri cijfers laat zien. 1,4 miljoen Marokkaanse kinderen gaan niet naar school. 600.000 van hen werken. ‘Marokko doet weinig tegen kinderarbeid’, vertelt Mdaghri. ‘Wel is de overheid inmiddels bezig met wetgeving.’

Hij vertelt dat er binnen het project niet geprobeerd is om kinderen die al werken, weer terug op school te krijgen. ‘Dat is niet te doen. We hebben ons daarom gericht op het op school houden van schoolgaande kinderen.’

1.200 brillen

'Veel kinderen gaan niet meer naar school omdat ze zich niet lekker voelen en bijvoorbeeld hoofdpijn hebben’, vertelt Mdaghri. ‘Wij hebben er voor gezorgd dat alle kinderen die op school zitten naar het ziekenhuis moesten om gescreend te worden. Er bleken kinderen te zijn met een oogafwijking, waardoor ze het bord niet konden zien en hoofdpijn kregen. We hebben 1.200 brillen aangeschaft en toen was dat probleem opgelost.’

Er wordt niet alleen geïnvesteerd in de gezondheid van de kinderen. Er worden nu ook extra activiteiten buiten school aangeboden. Zo kunnen de kinderen sporten, muziek maken en verven. Ook de ouders kunnen naar school om bijvoorbeeld taallessen te volgen. Daarnaast onderhouden de ouders de tuinen van de school. Ze verbouwen er voedsel en maken daarmee eten klaar voor de kinderen.

Resultaat

Door de veranderingen blijven veel meer Marokkaanse kinderen op school. Het project werd gestart op vijf scholen, waar normaal 700 tot 1.000 kinderen per jaar uitvielen. Toen het project vier jaar liep, was dit teruggebracht tot 54 leerlingen per jaar. ‘Het succes is fenomenaal’, vertelt Mdaghri trots.

Het Ministerie van Onderwijs in Marokko heeft het project inmiddels overgenomen van de AOb, en de bekostiging vanuit Nederland stopt. ‘Schooluitval en kinderarbeid staan nu op de politieke agenda in Marokko.’ [MvdB]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?