Terug naar overzicht

Studieondersteuning voor en door studenten

Patricia Maasland, Roos-Maris Spekman en Samantha Kleinedorst hebben de studie Ondersteunende student (sOs) in het leven geroepen. Deze sOs’ers ondersteunen medestudenten die een aan autisme verwante stoornis hebben. Woensdag presenteerden de drie vierdejaarsstudenten van de Academie voor Sociale Studies Breda hun werk.

‘Dit project is specifiek gericht op het plannen en organiseren van schoolwerk’, vertellen de studenten. ‘De sOs’ers moeten één keer per week tijd hebben, en ze moeten van het begin tot het eind van het schooljaar beschikbaar zijn. Hun taak is om een medestudent te helpen bij het plannen en organiseren van het schoolwerk en om te helpen bij andere vragen over school.’

ATGM

Het project loopt sinds het tweede blok van dit schooljaar met studenten van de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu in Breda (ATGM). ‘Er komen steeds meer studenten bij ATGM die een vorm van autisme hebben’, vertelt Bernard Broeders, studentendecaan bij de academie. ‘Dit heeft te maken met het feit dat steeds meer studenten met autisme een diploma krijgen waarmee ze een hbo-opleiding kunnen gaan volgen.’

Hulpbehoevende studenten die dit schooljaar zijn begonnen met een opleiding aan de academie, meldden zich aan voor ondersteuning. Tweedejaarsstudenten van dezelfde opleiding meldden zich aan als sOs’er om deze studenten te begeleiden. Omdat de sOs’ers van dezelfde opleiding zijn, weten ze precies waar de studenten het over hebben, en waar de knelpunten zitten.

Mandy Kruf en Guus van de Steeg zijn twee van de studenten die ondersteuning krijgen bij hun studie via het sOs-project. ‘Ik was heel veel bezig met huiswerk’, vertelt Mandy. ‘Het eerste dat mijn sOs’er zei, was dat ik eens een vrije dag moest inplannen.’ ‘Bij mij was het precies andersom’, zegt Guus. ‘Ik moest juist wél een dag inplannen voor mijn huiswerk. Vlak voor een deadline had ik altijd veel stress. Ik moest iemand hebben die zei: “Dan moet dat af.”’

sOs’er

Tijdens de presentatie zitten er ook twee sOs’ers in de zaal. Yorick Speksnijders en Suzan Renner zijn allebei tweedejaarsstudenten aan de ATGM. Yorick vertelt trots dat de student die hij begeleidt zelfs sneller zijn Propedeuse heeft gehaald dan hijzelf vorig jaar. Hij biedt vooral hulp bij het plannen van huiswerk. ‘Ik maak bijvoorbeeld planningen voor hem, omdat hij dat zelf moeilijk vindt.’

Je kunt niet zomaar sOs’er worden; er zijn voorwaarden. Zo moet je stabiel, betrouwbaar en nauwkeurig zijn. Daarnaast krijgen de sOs’ers vier trainingen waarbij ze onder anderen meer leren over autisme en waarbij ze basiskennis opdoen over plannen en organiseren. De trainingen worden gegeven door de studenten die het project ontwikkelden. ‘Het hoeven geen hulpverleners te worden’, zeggen ze. ‘Maar het is wel fijn als ze studenten op hun gemak kunnen stellen.’

De studenten benadrukken dat de sOs’ers specifiek worden aangesteld om te helpen met de studie, en niet om privéproblemen op te lossen. Studenten met zulke problemen worden doorgestuurd naar hun decaan.

Toekomst

Het project loopt op dit moment alleen op de ATGM, maar de studenten die het ontwikkelden vertellen dat ze het graag breder willen aanpakken. Al verschillende academies hebben belangstelling getoond in het project. ‘We hebben een heel draaiboek gemaakt, dus iedereen kan het zo oppakken. Dit is bruikbaar voor alle academies en het kan ook gebruikt worden voor andere functiebeperkingen.’

Voor de studenten die nu in het traject zitten geldt dat ze sowieso nog tot het eind van het schooljaar begeleidt worden. Daarna wordt er verder gekeken. Op een gegeven moment zullen de studenten waarschijnlijk minder behoefte hebben aan begeleiding. ‘Ik leer er veel van’, vertelt Mandy. ‘Langzamerhand kan ik steeds beter mijn eigen planning maken.’ [MvdB]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?