Terug naar overzicht

Veroordeling geen excuus voor negatief studieadvies

De student haalde 59 in plaats van 60 studiepunten in de propedeuse en minder dan tien studiepunten in het tweede jaar. Hij kreeg een negatief bindend studieadvies, maar voerde zijn strafrechtelijke veroordeling aan als excuus.  

Met sms-berichten en telefoontjes had hij een docente en haar familie zes maanden lang veelvuldig geïntimideerd en bedreigd. Daarvoor kreeg hij een werkstraf van zeventig uur of 35 dagen hechtenis.

Excuusbrief

Hij schreef de docente een excuusbrief, maar dat kon niet voorkomen dat zijn hogeschool hem schorste. Wel kreeg hij de gelegenheid om de ontbrekende vakken uit zijn propedeuse te halen. Maar dat lukte hem niet.

Overmacht

Vanwege zijn bsa stapte de student naar de examencommissie. Die kan een uitzondering maken voor studenten die buiten hun schuld studievertraging oplopen. Maar bij een strafrechtelijke veroordeling is geen sprake van overmacht, vond de examencommissie. Daarop ging de student naar de rechter, maar ook daar kreeg hij nul op het rekest.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?