Terug naar overzicht

Weinig animo voor deelraadverkiezingen

Als lid van een raad houd je je bezig  met zaken als de OER, jaarbegroting, business plan, onderwijsbeleid, organisatiestructuur en het meerjarenbeleid. Ook kun je op eigen initiatief kwesties op de agenda zetten.

Medezeggenschap

In maart worden er op heel Avans verkiezingen gehouden voor de nieuwe leden van de academie- en dienstraden. Dat zijn de medezeggenschapsorganen van Avans. Iedere student en medewerker kan zich kandidaat stellen voor zijn eigen academie of diensteenheid. Het maakt niet uit hoe lang of kort je al op Avans rondloopt, of je deeltijd of voltijd studeert. Ook zittende raadsleden, die nog een termijn mee mogen en willen draaien in de raad, moeten zich opnieuw kandidaatstellen.

‘Het loopt niet storm’, zegt Joyce van de Linden van het Bureau Medezeggenschapszaken. Er is nog een week te gaan, maar er zijn pas tien kandidaatstellingen binnen. ‘Het is de taak aan de huidige raadsleden om nieuwe mensen warm te maken voor de academie- en of dienstraad. Zij zijn de beste ambassadeurs.’

15 handtekeningen

Dus wil jij graag actief meedenken? Vul dan een kandidaatstellingformulier in en verzamel vijftien handtekeningen die jouw kandidatuur ondersteunen. Lever deze vóór maandag 13 februari in bij het Bureau voor Medezeggenschapszaken (BMZ). Op maandag 27 februari wordt dan de kieslijst bekendgemaakt. Om gekozen te worden heb je daarna minimaal vijf stemmen nodig.

Het formulier voor kandidaatstelling kun je ook krijgen bij het onderwijsbureau van jouw academie of secretariaat van je diensteenheid. Wil je meer informatie of heb je vragen over de verkiezingen, de kandidaatstelling of de procedure? Mail naar bmz@avans.nl  bel naar 076-5250546. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?