Terug naar overzicht

Zeker 86 afstudeerscripties ondermaats

Voor zover compleet werden alle afstudeerdossiers van de afgelopen twee jaar onder de loep genomen door twee onafhankelijke commissies. Een aantal onderzoekswerkstukken (35) en stageverslagen (168) waren al vernietigd, vanwege de bij Windesheim geldende bewaartermijn van twee jaar. Uiteindelijk bekeek de commissie 325 scripties, waarvan er 74 als onvoldoende werden bestempeld (23 procent). Van de 192 aanwezige stageverslagen waren er zeventien onvoldoende (negen procent).

Begeleiding en beoordeling

Ondanks de ontbrekende verslagen levert het onderzoek een goed beeld op van 'waar het mogelijk fout is gegaan bij de begeleiding en beoordeling van studenten', zegt collegevoorzitter Albert Cornelissen in een persbericht. 'Uit de analyse blijkt dat het met de stage en de journalistieke vaardigheden gelukkig meevalt.'

De diploma’s blijven rechtsgeldig. Die kunnen in Nederland niet zomaar worden ingetrokken, tenzij een student zelf heeft gefraudeerd. Wel biedt de hogeschool de afgestudeerden een gratis ‘masterclassprogramma’ aan, dat 'van meerwaarde is in de beroepspraktijk'. Studenten krijgen ook hun reiskosten vergoed.  Cornelissen: 'We kunnen ons goed voorstellen dat deze groep afgestudeerden ongemak ondervindt van de situatie. Daarvoor voelt Windesheim zich verantwoordelijk. Daarom willen we de hele groep oud-studenten deze masterclass-serie aanbieden.'

Hersteltraject

Studentenorganisatie ISO schrijft in een persbericht dat Windesheim op de goede weg is, maar dat zij het hersteltraject nauwgezet zal volgen. Ook is de organisatie nog in gesprek over de eventuele oprichting van een ‘commissie maatwerk’, zoals die ook bij de Hogeschool Inholland in het leven werd geroepen. Oud-studenten kunnen via zo’n commissie een hersteltraject op maat aanvragen.

De journalistiekopleiding van Windesheim moet vóór 1 april een herstelplan indienen bij onderwijskeurmeester NVAO. Als dat voldoende vertrouwen wekt, krijgt de opleiding nog één kans om orde op zaken te stellen. Slaagt ze daar niet in, dan zal de NVAO de staatssecretaris van Onderwijs adviseren de stekker uit de opleiding te trekken. Is het vertrouwen in herstel er wel, dan wordt de opleiding eind 2013 opnieuw gekeurd. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?