Terug naar overzicht

15 hbo-bestuurders boven salarisnorm

In het overzicht dat de HBO-raad gisteren publiceerde staat al aangekondigd dat Wintels zijn bezoldiging – salaris en pensioenbijdrage – zal terugbrengen naar het nieuwe maximum als hij zijn arbeidscontract per 1 juni 2012 vernieuwt.

Avans

Ook twee leden van het College van Bestuur van Avans ontvingen in 2011 meer dan het door het ministerie vastgestelde maximum, zo is te lezen in het overzicht. Bestuursvoorzitter Paul Rüpp staat voor 215.189 euro in de boeken. Marja Kamsma voor 199.021 euro. Frans van Kalmthout valt onder het maximum, hij verdiende in 2011 195.371 euro.

Ondoelmatige bestedingen

De nieuwe wet normering topinkomens is weliswaar nog niet van kracht, maar het ministerie kan 'ondoelmatige' bestedingen van onderwijsinstellingen al wel terugvorderen. Daar vallen ook te hoge salarissen en vergoedingen van nieuwe en opnieuw benoemde bestuurders onder. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?