Terug naar overzicht

ABC valt in de prijzen in Katowice

De wedstrijd maakte deel uit van het Erasmus Intensive Program, dit jaar georganiseerd in de Poolse stad Katowice. In totaal namen er hogescholen en universiteiten uit tien verschillende Europese landen deel aan het lesprogramma. Twee weken lang sleutelden studenten in verschillende samenstellingen aan een marketingcampagne.

Tegen wil en dank

Onderwerp van de campagne was sociale buitensluiting van minderheden zoals immigranten en daklozen. ‘Mensen kunnen door ontslag of privéomstandigheden tegen wil en dank dakloos raken’, legt docent Jan Spruijt uit. ‘Door minder toegang tot hygiëne en minder geld voor nette kleren is het moeilijk om nieuwe banen te vinden, waardoor ze dakloos blijven. Ze belanden in een vicieuze cirkel.’

‘Om uit deze vicieuze cirkel te komen is het belangrijk dat de samenleving minderheidsgroepen niet langer buitensluit’, zegt Spruijt. Om de bevolking van deze problematiek op de hoogte te stellen, werd de studenten gevraagd om met een campagne op de proppen te komen. De focus lag daarbij op immigranten en daklozen.

Team Netherlands

Per land werd er eerst onderzoek gedaan en moest er voor een jury worden gepresenteerd. Bij de groepen die de situatie van daklozen onder de loep namen, legden ABC-studenten Daisy Dirks en Daniëlle van den Berg van team Netherlands beslag op de eerste prijs. In de categorie ‘immigranten’ eindigde Suzanne van Strien, Linde van Erp en Jeffrey Pennings met hun onderzoeksrapport op de tweede plek.

Voor de daadwerkelijke marketingcampagne via Facebook en Adwords, de advertentiekolom van Google, werden alle studenten onderverdeeld in internationale groepen. In de winnende groep in de categorie ‘daklozen’ was Avans vertegenwoordigd met Jeffrey Pennings. Van de tien groepen die een campagne voor immigranten ontwikkelden, stond het team van Daisy Dirks op de hoogste trede. [CT]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?