Terug naar overzicht

Accountancy-diploma’s Avans leiden tot ophef

Onlangs is er binnen Avans discussie ontstaan over het al of niet verplicht zijn van de landelijke Overall toets (OAT) voor studenten Accountancy.  Bij de Accountancy-opleidingen in Breda en Den Bosch werd daarmee tot september 2011 verschillend omgegaan. Vanaf dit jaar is de OAT ook in Den Bosch verplicht.

Een aantal Bossche studenten maakte in januari van dit jaar bezwaar tegen wat zij zagen als een verzwaring van de opleiding en heeft een anonieme brief verstuurd aan het Brabants Dagblad waarin ze spraken over Avans diploma's die niet aan de landeijke eisen voldoen. Een gevolg hiervan is het artikel in Brabants Dagblad vandaag.

Wat is er nu precies aan de hand?
De opleiding Accountancy leidt tot het hbo-bachelordiploma Accountancy, maar biedt tevens de mogelijkheid door te studeren in de vervolgopleiding voor geregistreerd accountant. Op grond van een in het vierde jaar af te leggen Overall toets (OAT) kunnen studenten Accountancy de mogelijkheid krijgen van vrijstellingen voor deze vervolgopleiding. Dit is landelijk vastgelegd.

Tot het studiejaar 2011–2012 heeft de Accountancy-opleiding in ’s-Hertogenbosch studenten de mogelijkheid geboden om te kiezen wel of niet aan de OAT deel te nemen. Studenten die niet van plan waren de vervolgopleiding tot geregistreerd accountant te volgen, konden van deelname aan de landelijke toets afzien. Op hun diploma staat dan vermeld dat zij niet voldaan hebben aan deze toets en derhalve geen aanspraak kunnen maken op vrijstellingen bij een eventueel vervolg van de opleiding. Een beperkt aantal studenten heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Van de laatste opleidingingsjaren hebben twintig Bossche studenten ervoor gekozen de toets niet te doen, de resterende 119 studenten wel.

Vervolgstudie

Volgens Rüpp zijn er een aantal hbo-studenten die niet door willen studeren voor bijvoorbeeld register-accountant. 'De OAT geeft ook alleen maar vrijstellingen voor de vervolgopleiding. Zonder de OAT kun je ook met een hbo-diploma Accountancy aan de opleiding beginnen, je mist dan alleen die vrijstellingen.' 

'In Den Bosch hebben ze de OAT optioneel gehouden omdat ze studenten de mogelijkheid wilden geven voor twee minoren te kiezen. Opnemen van de OAT in het curriculum betekende dat er een vast minor binnenkwam', zegt bestuursvoorzitter Paul Rüpp. 

Avans heeft een onafhankelijk extern juridisch bureau -gespecialiseerd in onderwijsregelgeving- gevraagd om een eenduidige interpretatie van de regels. De conclusie van het bureau is dat van een verplichting geen sprake is. Daarnaast heeft het bestuur van Avans de Onderwijsinspectie geïnformeerd, die met een eigen rapport zal komen. Op grond van de bevindingen zal het College van Bestuur verder handelen.

Nooit klachten

'De Bossche Accountancy-opleiding staat overal aangeschreven als een goede opleiding. We hebben ook nooit klachten gehad vanuit het werkveld', zegt Rüpp. 'De NVAO heeft de opleiding in 2006-2007 geaccrediteerd en er is ook altijd op de desbetreffende diploma's aangegeven dat die student de OAT niet heeft gedaan.' [AR]

 

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?