Terug naar overzicht

AMR schiet nieuwe gesprekkencyclus af

Kort samengevat houdt het nieuwe protocol in dat de huidige cyclus (één keer per jaar een functioneringsgesprek en één keer een beoordelingsgesprek) helemaal wordt afgeschaft. In plaats daarvan krijgen medewerkers een cyclus van drie gesprekken: start-, voortgangs- en beoordelingsgesprek. Die zullen minder vaak plaatsvinden, of alleen schriftelijk, en kunnen bovendien door niet-directieleden gehouden worden. Dit om de directies van grote academies en diensteenheden te ontlasten.

Waarom-vraag

In een vorige vergadering lichtte Doetina van Kelle, directeur van de Diensteenheid Personeel & Organisatie, het plan toe. De AMR-leden vinden echter dat de makers van het nieuwe protocol hen niet genoeg hebben kunnen overtuigen van de toegevoegde waarde van het plan. ‘De waarom-vraag blijft: wat zijn de voordelen ten opzichte van het huidige systeem?’, zegt docentlid Marcel van der Molen.

Grootste struikelblok blijft het feit dat de gesprekken gevoerd zullen worden door een coördinator of andere niet-leidinggevende collega, waardoor een soort tussenlaag van “managers” ontstaat. Docentlid Rene van der Burgt: ‘Dat is eigenlijk stiekem toch een grote ingreep in de organisatie.’ ‘Feit is dat het simpelweg niet de taak van de coördinatoren is’, aldus docent Jaap van Omme. En hoe wordt gewaarborgd dat de uren die niet-directeuren straks kwijt zijn aan gesprekken voeren, niet ten koste gaan van het onderwijs? Ook dat blijft onduidelijk, vindt de AMR.

Unaniem

De AMR stemde uiteindelijk unaniem tegen het nieuwe protocol. Het College van Bestuur moet nu gaan kijken wat het wil: het hele idee definitief afschieten of het opnieuw proberen met een aangepast plan. [LJ]

Zie ook de eerder verschenen artikelen:

Besluit over gesprekkencyclus uitgesteld 15-02-2012

Niet langer op gesprek bij directie 19-01-2012

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?