Terug naar overzicht

Auto’s blokkeren ingang Lovensdijkstraat

De toegang tot het parkeerterrein zou niet voldoende gecontroleerd worden. De slagboom die toegang moet geven tot het terrein staat te lang open, daardoor kan er meer dan één auto tegelijk de parkeerplaats op, zo blijkt uit de discussie tijdens de vergadering.

‘Soms staan er meer auto’s dan er parkeerplekken zijn op het terrein’, zegt Dennis Kusters, voorzitter van de academieraad. ‘Als je nu naar buiten loopt, zie je zelfs dat sommige auto’s  helemaal klemgereden zijn. Daardoor kunnen mensen het terrein niet verlaten en leveranciers de ingang niet bereiken.'

Dagstudenten

Deeltijdstudenten hebben een pasje dat hen toegang geeft tot het parkeerterrein. ‘Maar dagstudenten kunnen ook gemakkelijk door de slagboom. Als ze in de intercom roepen dat ze een afspraak hebben, mogen ze al doorrijden. Soms hoeven ze niet eens een duidelijke reden te geven’, meent Kusters.

Verschillende leden van de academieraad vinden dat het een onveilige situatie met zich meebrengt: ‘Als er in de ATGM-hal iets gebeurt met al die chemische en gevaarlijke stoffen kunnen de brandweer en ambulance er ook niet bij', benadrukt studentlid Angela Janse.

Telsysteem

William van Steen, coördinator bewaking, beveiliging en conciërgerie, erkent dat er op drukke momenten parkeerproblemen op het terrein ontstaan. 'Het tellen gebeurt bij het betreden van het parkeerterrein door het aanbieden van de Avanspas. Bij het verlaten door een lus in de grond. Het telsysteem, dat vanuit de slagboominstallatie het aantal parkeerplaatsen reguleert, wijkt af van de werkelijk beschikbare parkeerplaatsen.'

Van Steen zegt dat de installateur het systeem heeft aangepast. Het probleem zou verholpen moeten zijn: 'Op drukke momenten moeten we hier de resultaten van zien. En er wordt door de conciërges extra gecontroleerd dat er geen onveilige situaties ontstaan.’ [SD]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?