Terug naar overzicht

CDA verzet zich tegen Zijlstra

Het CDA stoort zich vooral aan de nieuwe reviewcommissie, die over de prestatieafspraken met hogescholen en universiteiten moet adviseren. Dat is weer een nieuwe autoriteit erbij in het hoger onderwijs, smaalt kamerlid Sander de Rouwe. 'Je wordt er horendol van.'

Extra pennenschrijverij

Tijdens een debat, vandaag, in de Tweede Kamer sprak De Rouwe harde woorden over de plannen van staatssecretaris Zijlstra. Prestatieafspraken zijn volgens hem prima, maar niet op deze manier met 23 pagina’s aan voorwaarden. 'Als het doorslaat in pennenschrijverij en nota’s, dan is dat niet het doel van de prestatieafspraken en ook niet de afspraak in regeerakkoord.'

De problemen in het hbo zijn volgens hem vooral ontstaan doordat mensen hun verantwoordelijkheid niet hebben genomen, terwijl ze die wel hadden. Daarom wil De Rouwe liever het huidige toezicht versterken.

Raden van toezicht verbeteren

Met name de raden van toezicht moeten het in zijn pleidooi ontgelden. Hij komt binnenkort met voorstellen om aan die raden meer eisen te stellen. 'Nu kan iemand met een mbo-diploma toezicht houden op de kwaliteit van een hbo-instelling. Ik vind dat bespottelijk.'

In raden van toezicht zitten wel goede leden, aldus De Rouwe, 'maar ook mensen die ontzettend weinig weten van het primaire proces, die de onderwijs- en examenregeling niet kennen en die niet weten hoe de financiering van het hoger onderwijs in elkaar zit. En die moeten toezicht houden?'

Niemand neemt verantwoordelijkheid

Daar wil hij iets aan doen. 'Laten we inzetten op al die organen die we al hebben. Laten we daar een verbeterslag maken. Als we extra eilandjes gaan creëren dan weten we wat er gebeurt. Dan gaan mensen nog meer dan nu naar elkaar kijken en neemt niemand zijn verantwoordelijkheid. Ik mis het debat over het zelfreinigende vermogen van de toezichthouders.'

De SGP wilde weten of hij het niet te somber inzag. Neem de Hogeschool Inholland. Daar maakt het nieuwe bestuur toch schoon schip? 'Ik doe mijn voorstel in de wetenschap dat veel hogescholen er al mee bezig zijn', aldus De Rouwe.  

SP en ChristenUnie reageerden blij verrast op het betoog en wilden graag ‘zaken doen’. De VVD hield zich stil en interrumpeerde niet. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?