Terug naar overzicht

Gaan deeltijdstudies verdwijnen?

De vandaag verschenen Keuzegids voor deeltijd- en duale studies is misschien wel de laatste editie die verschijnt, vrezen de samenstellers van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie in Leiden. Het aantal deeltijdopleidingen liep al terug en ook de kwaliteit liet meer te wensen over. Maar pas echt crisis wordt het als de langstudeerboete ook onverkort voor de deeltijders gaat gelden.

Kabinetsmaatregelen

De kabinetsmaatregelen wierpen hun schaduw vooruit: in het hbo bleek de instroom in september met twintig procent te zijn gedaald, en bij de reguliere universiteiten halveerde deze in twee jaar tijd. En nog meer deeltijdopleidingen sluiten hun deuren: de Universiteit van Amsterdam met alle sociale studies, Groningen met psychologie en Utrecht en Tilburg met hun rechtenopleidingen.

De diehards die desondanks op zoek zijn naar een goede deeltijdstudie kunnen in het hbo het best bij de kleine, specialistische hogescholen terecht, stelt de Keuzegids. Onbetwist nummer één volgens accreditatieoordelen én de studenten die de Nationale Studentenenquête invulden, is de Katholieke Pabo in Zwolle. Die wordt op gepaste afstand gevolgd door nog drie katholieke en een christelijke lerarenopleiding.

Avans

Van de grotere hogescholen hebben de deeltijdstudies van Saxion de beste papieren, met de Hanzehogeschool Groningen en Avans er kort achteraan.

Bij de ‘gewone’ universiteiten is alleen het deeltijdaanbod bij rechten, psychologie en enkele talen nog behoorlijk. Toch is de Open Universiteit volgens de Keuzegids de beste optie, al zie je daar vanwege het afstandsonderwijs minder medestudenten. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?