Terug naar overzicht

Hbo-fittie op twitter: #delatomhoog #zucht

Gisteren stuurde de staatssecretaris het ‘beoordelingskader’ dat hij gaat gebruiken om de prestatieafspraken en profileringsplannen van hogescholen te beoordelen naar de HBO-raad. Hogeschoolbestuurders zijn er niet blij mee. De HBO-raad stuurde per ommegaande een brief aan de staatssecretaris en voorzitter Thom de Graaf twitterde: ‘Ondanks intensief overleg geen overeenstemming met Halbe Zijlstra over beoordelingskader prestatieafspraken HBO. Te bureaucratisch, jammer.’

Niet zeuren

Anne-Wil Lucas onderwijswoordvoerder voor de VVD in de Tweede Kamer vindt dat de hogescholen niet moeten zeuren. Ze hebben het er zelf naar gemaakt. ‘@Thdegraaf Niet verschuilen achter ‘bureaucratie’. Er moeten gewoon afspraken nagekomen worden over meer kwaliteit in het HBO! #delatomhoog’.

De immer twitterende Fontysvoorzitter Marcel Wintels liet prompt van zich horen: ‘Hebben als bestuur HBO-raad geen overeenstemming bereikt met staatssecretaris OCW over “beoordelingskader”. Lees het en je begrijpt het.’

Verantwoording afleggen is wennen

Lucas dook er bovenop: ‘@MarcelWintels Zoals Rutte al zei als staatssecr: ‘Heren van het kartel: dan doen we het zonder u’. Jammer dat HBO niet stap vooruit zet.’ En: ‘Brief HBO-raad over prestatieafspraken lijkt op krachtmeting tussen HBO-bestuurders en ministerie OCW. Verantwoording afleggen is wennen…’

Wintels sputterde tegen, zijn hogeschool heeft de controle van hogerhand niet nodig, vindt hij: ‘@annewillucas Stap vooruit, lat fors omhoog, veel ambitie en met fin. consequenties kan ook zonder Haagse regelbureaucratie… Zelf gezien.’

Ook De Graaf liet het niet over zijn kant gaan: ‘@annewillucas Afspraak is afspraak, inderdaad. Niets verschuilen, maar pleidooi voor simpel en duidelijk ipv omslachtig en meer adm last.’

Maar Lucas gelooft er niets van: ‘@Thdegraaf Ik weet dat @MarcelWintels het graag verkoopt als ‘bureaucratisch’, maar lijkt vooral alsof jullie vrijblijvende afspraken willen’.

De Graaf vond het – na een half uur – welletjes: ‘@annewillucas @marcelwintels ik ben Marcel Wintels niet en vind toch hetzelfde. Zullen we er morgen verder over praten?’

Lucas kon het niet laten en stuurde nog een tweet: ‘Je zou hopen dat HBO-bestuurders energie zouden richten op aanpakken problemen in het HBO, ipv machtstrijd met ministerie aan te gaan #zucht’.

Berisping

Dat kwam haar nog op een berisping te staan van de vice-voorzitter van de Hanzehogeschool Marian van Os: ‘@annewillucas Met elkaar praten is vaak effectiever dan over elkaar praten’.

Vanochtend om half negen meldde Lucas zich weer: ‘Straks gesprek met @Thdegraaf over HBO en prestatieafspraken. Volgt hij @MarcelWintels of durft hij afspraken te maken over een beter HBO?’

Lucas en De Graaf zitten op dit moment om de tafel. #tobecontinued? [MdV/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?