Terug naar overzicht

HBO-raad: ministerie komt afspraken niet na

De hogescholen willen graag afspraken maken over de verbetering van het onderwijs en het studiesucces van studenten, schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer. Maar de staatssecretaris verlangt zoveel informatie van hen, dat die doelstelling in het gedrang komt en er een fikse toename van de administratieve lastendruk dreigt. Ze noemen het onbegrijpelijk dat staatssecretaris Zijlstra niet kan leven met hun eigen voorstel voor een beoordelingskader; dat zou eenvoudiger zijn en inhoudelijk weinig afwijken.

Toekomstige financiering

Verder hadden ze in ruil voor de prestatieafspraken duidelijkheid verwacht over hun toekomstige financiering. Die duidelijkheid is volgens hen ver te zoeken nu de bekostiging van het deeltijdonderwijs op de helling gaat en misschien ook particuliere onderwijsaanbieders subsidie zullen ontvangen.

Dat zal voor ‘omvangrijke reorganisaties’ zorgen, zodat het hbo minder energie kan steken in de gewenste kwaliteitsverbetering. Bovendien haalt zo’n ingreep de bodem weg onder het advies van de commissie-Veerman en het daaruit voortvloeiende ‘hoofdlijnenakkoord’ met het ministerie.

Afzonderlijke afspraken

In dat akkoord was verder afgesproken dat de hogescholen ieder afzonderlijk afspraken zouden maken met de staatssecretaris. Een ‘reviewcommissie’ zou de staatssecretaris adviseren. Maar nu lijkt het er volgens de HBO-raad op dat de instellingen vooral met deze commissie zaken moeten doen.  Volgens hen is er ‘sprake van de ontwikkeling van een agentschap tussen de politiek verantwoordelijke en de hogescholen.’

Donderdag zal de Tweede Kamer met staatssecretaris Zijlstra debatteren over het hoger onderwijs. De HBO-raad hoopt dan op steun voor zijn standpunten.  [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?