Terug naar overzicht

Hogeschool reikte ten onrechte diploma’s uit in buitenland

Stenden Hogeschool heeft vestigingen in Qatar, Zuid-Afrika, Thailand en Indonesië, waar toerisme- en hotelopleidingen worden aangeboden. Ruim een jaar geleden schreef de Volkskrant dat het onderwijs daar waardeloos zou zijn: het Engels van docenten zou slecht zijn en de studieprogramma’s van stelden weinig voor.

Onderzoek

Zulke geluiden had de Onderwijsinspectie al eerder gehoord en daarom besloot zij tot een onderzoek. Dat is nu af. De inhoud, begeleiding en beoordeling van het praktijkgedeelte en de afstudeerprocedures zijn niet voldoende gewaarborgd, meent de Inspectie. Al deed de hogeschool de afgelopen anderhalf jaar zijn best, de buitenlandse vestigingen voldoen nog niet helemaal aan de Nederlandse eisen.

De hogeschool liep bovendien vooruit op een wet die het mogelijk zou maken Nederlandse diploma’s te verstrekken voor opleidingen die geheel in het buitenland worden gevolgd. Maar die wet is uiteindelijk niet van kracht geworden. Onlangs liet staatssecretaris Zijlstra weten dat dit voorlopig ook niet gaat gebeuren. Eerst moeten de hogescholen hun aandacht op de Nederlandse vestigingen richten, vindt hij.

Getuigschrift

Al met al kregen 259 buitenlandse studenten tussen 2005 en 2011 ten onrechte een getuigschrift. De Onderwijsinspectie kan die diploma’s niet met terugwerkende kracht ongeldig verklaren, zegt een woordvoerder. ‘Daar gaat de inspectie niet over.’

Volgens een woordvoerder van Stenden Hogeschool staan de diploma’s van deze afgestudeerden helemaal niet ter discussie. Hij wijst erop dat staatssecretaris Zijlstra ook niet om een speciale regeling voor deze studenten vraagt. ‘Er is voor de inspectie ook geen aanleiding geweest om nader onderzoek te doen naar de kwaliteit van de afstudeertrajecten.’

Voor de huidige studenten is dat anders. Die moeten van de bewindsman alsnog de mogelijkheid krijgen om een kwart van hun opleiding (60 studiepunten) in Nederland te volgen. Ook moet de hogeschool de kwaliteitsborging verbeteren. Stenden heeft voorgesteld om het eindniveau van buitenlandse opleidingen extra te laten controleren door externe deskundigen. Daar gaat Zijlstra mee akkoord.

Formaliteiten onderzocht

De inspectie heeft vooral de formaliteiten onderzocht, en niet het daadwerkelijke niveau van de buitenlandse opleidingen. Toch ziet zij aanwijzingen dat er soms lagere eisen worden gesteld dan in Nederland. Dat zou bekend zijn onder Nederlandse studenten, zegt de Inspectie.

Stenden vindt het jammer dat de inspectie niet naar het daadwerkelijke eindniveau heeft gekeken. Dat is namelijk in orde, stelt de hogeschool. Maar Stenden zal zich verder niet tegen het rapport verzetten.

De hogeschool blijft onderwijs in het buitenland aanbieden, maar gaat ervoor zorgen dat de opleidingen aan de formele eisen voldoen. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?