Terug naar overzicht

Inholland stort 1,6 miljoen euro terug

Staatssecretaris Zijlstra schrijft dit aan de Tweede kamer. Hij had de te hoge vergoedingen liever rechtstreeks verhaald op de betrokken voormalige bestuurders van Inholland, maar dat kan pas als de Wet normering topinkomens in werking treedt. Nu gaat de terugvordering ten koste  van het hogeschoolbudget.

Juridische stappen

Inholland heeft ook zelf juridische stappen ondernomen om het geld terug te vorderen bij de bestuurders. Hoe het daarmee staat kan de staatssecretaris nog niet zeggen. De Hogeschool Inholland was niet bereikbaar voor een nadere toelichting. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?