Terug naar overzicht

JHS Scriptieprijs voor Melanie Janssen

Leg eens in makkelijke woorden uit waar je scriptie over gaat

‘Uh, even denken hoor. Als iemand verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit kan een voorwaardelijke invrijheidsstelling hem bijzondere voorwaarden opleggen. Zo kan hij bijvoorbeeld een straatverbod krijgen of mag hij geen drugs meer gebruiken. Deze voorwaarden worden vaak niet nageleefd. Ik heb onderzocht hoe dat kan.’

Hoe komt het dan?

‘Ik heb 29 dossiers uitgepluisd waarin overtredingen waren geweest. Hierin heb ik 9 knelpunten gevonden, die mogelijk bijdragen aan het niet naleven van de bijzondere voorwaarden bij de Centrale Voorziening voorwaardelijke invrijheidsstelling (CVvi). De instelling komt tot besluit met adviezen van andere instanties. Eén knelpunt was dat het CVvi teveel bij haar eigen zienswijze blijft, waardoor de instelling de bijzondere voorwaarden soms tegenspreekt.’

Wordt er iets met je onderzoek gedaan?

‘Medewerkers van het CVvi zeiden dat ze er zeker iets aan hebben. Ze gaan het bestuderen en kunnen met behulp van mijn scriptie de instelling verbeteren.’

Had je het onderwerp zelf bedacht?

‘Ik kwam via via bij het OM terecht en daar hadden ze het onderwerp klaar liggen. Ik moest het alleen nog preciezer maken. Tijdens mijn sollicitatie hoorde ik het onderwerp voor het eerst. Het interesseerde me meteen en om deze reden heb ik het denk ik ook zo goed gedaan. Ik ben het OM erg dankbaar, omdat ik mede dankzij hen deze prijs heb gewonnen. Het onderwerp is goed, ik voelde me er erg op mijn plek en ze hebben me goed geholpen.’

Wat ga je met het geld doen?

‘Ik weet het echt nog niet. Daar moet ik even over nadenken.’

Wat zijn je plannen voor de toekomst?

‘Ik ben nu bezig met een pre-master in Nijmegen. Daarna ga ik natuurlijk de master Rechten doen en over twee jaar hoop ik mijn studie afgerond te hebben. Zoals het er nu uitziet gaat dat wel lukken. Als bijbaan heb ik gesolliciteerd bij het gerechtshof. Ik moet de uitslag nog krijgen. Deze scriptieprijs staat in ieder geval al goed op mijn CV.’ [JP]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Drie finalisten voor JHS Scriptieprijs 08-02-2012

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?