Terug naar overzicht

Kabinet wil huisjesmelkers aanpakken

Minister Spies van Binnenlandse Zaken werkt aan een wetsvoorstel van die strekking. Aanleiding vormde een brandbrief van de Rotterdamse wethouder Karakus, die een jaar geleden aandrong op een verhuurverbod voor huisjesmelkers, eventueel gevolgd door gedwongen executieverkoop. Voormalig minister Donner vond die voorstellen toen juridisch vergaand, maar zegde wel een onderzoek toe.

Beheerovername

Zijn ambtenaren raadpleegden het afgelopen jaar onder andere de vier grote gemeenten en juristen van de Erasmus Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen. De beheerovername van panden van huisjesmelkers biedt de beste mogelijkheden, verwacht minister Spies. De eigenaar moet voor dat beheer een vergoeding betalen die zo hoog is dat zijn pand er eventueel ook van kan worden opgeknapt. Bovendien zal worden onderzocht of het juridisch mogelijk is om de eigenaar een verhuurverbod voor al zijn panden op te leggen.

Spies wil nog voor het zomerreces een conceptwetsvoorstel naar de Raad van State sturen. Daarnaast onderzoekt ze welke overtredingen van de Woningwet in aanmerking komen voor een bestuurlijke boete. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?