Terug naar overzicht

Ministers akkoord met prestatiebekostiging

De instellingen spreken dit voorjaar met de staatssecretaris af hoe ze de kwaliteit van het onderwijs en het studiesucces gaan verbeteren, op welke sterke punten ze zich profileren en hoe ze aansluiting houden bij de behoeften van hun regio en het bedrijfsleven.

325 miljoen

Instellingen die het op die punten goed doen kunnen meer geld krijgen dan andere. Het totale gereserveerde bedrag loopt op van tachtig miljoen in 2012 tot 325 miljoen in 2016. Een ‘reviewcommissie’ adviseert de staatssecretaris bij zijn oordeel over de ingediende plannen en de uitwerking daarvan. De wetswijziging die nodig is voor de nieuwe bekostiging zou na goedkeuring door parlement en senaat in september van kracht moeten zijn.

Het ministerie benadrukt dat de instellingen geen strak format voor de prestatieafspraken krijgen opgelegd. De hogescholen vinden de eisen te dwingend en vrezen allerlei administratieve lasten. Voorzitter Frans van Vught van de ‘reviewcommissie’ noemde dat donderdag een misverstand. [HC/HOP]

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?