Terug naar overzicht

MJB basis voor prestatieafspraken

Harry Weijs, secretaris van het College van Bestuur, praatte de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad (AMR) dinsdag bij over het traject rondom de prestatieafspraken. Op 5 mei moeten die plannen ingeleverd worden in Den Haag. Alle hogescholen en universiteiten in Nederland moeten aantonen hoe ze de kwaliteit van het onderwijs en het studiesucces gaan verbeteren, op welke sterke punten ze zich profileren en hoe ze aansluiting houden bij de behoeften van hun regio en het bedrijfsleven.

En dat is niet vrijblijvend want 7 procent van de bekostiging van de onderwijsinstellingen wordt hiervan afhankelijk. ‘Behaal je de gestelde ambities niet, dan wordt je als school gekort’, legt Weijs de AMR uit. Kortom: wie ondermaats presteert, wordt gestraft. Weijs: ‘De plannen van Zijlstra zijn goedgekeurd door alle betrokkenen, dus we moeten het er mee doen. Het enige waar nu nog discussie over is in de HBO-raad, is dat een speciale “reviewcommissie” de staatssecretaris gaat helpen met het beoordelen van de plannen.’

Eigen kracht

Als basis voor de plannen voor Zijlstra neemt Avans het Meerjarenbeleidsplan (MJB) 2011-2014. Weijs: ‘Dat trekken we door naar 2015. Het MJB is goed doordacht en zeven focusgroepen zijn actief bezig de beleidsspeerpunten uit te werken. We gaan uit van onze eigen kracht, we gaan niet opeens iets totaal anders bedenken voor Zijlstra.’

De AMR-leden hebben nog wel wat vragen bij het traject. ‘Gaan we het wel redden om in zo’n korte tijd alle benodigde gegevens boven water te krijgen?’, vraagt docentlid Rene van der Burgt. ‘Dat is inderdaad een enorme klus’, geeft Weijs toe. ‘Gelukkig heeft Avans veel managementinformatie al paraat, daar zijn we sterk in. Een paar mensen zijn nu volop bezig om alles op een rijtje te krijgen.’

Begin april wordt de AMR weer verder bijgepraat over het onderwerp. Hoe dan ook moet het hoger onderwijs luisteren naar Zijlstra. Weijs: ‘Deze race moeten wij gewoon lopen.’ [LJ]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?