Terug naar overzicht

‘Soms zitten we met drie studenten in de les’

‘Het liefst zouden studenten willen dat alle lessen op maandag en dinsdag zouden zijn en ze de rest van de week vrij hebben’, zegt studentlid Harm de Kort enigszins met een glimlach. ‘Ik snap ook wel dat dat niet realistisch is, maar nu kan het gebeuren dat studenten op vrijdag voor een uurtje naar school moeten of op woensdagochtend les hebben.’

Dat laatste wil nog weleens tot problemen leiden. De woensdagmiddag is namelijk gereserveerd voor de zogenoemde beroepspraktijkvorming, een soort stage. Harm: ‘Als je het vierde uur les hebt, halen sommige studenten het niet om op tijd op hun stageadres te zijn. Dan besluiten ze vaak om helemaal niet te komen. In plaats van met veertien zitten we soms maar met drie of vier studenten in de les.’

Tekort aan lokalen

Docent Ap Gootjes begrijpt de verwachtingen van de studenten wel: ‘Op de Onderwijsboulevard werd er ook op woensdagochtend lesgegeven.  Als reden daarvoor werd gewezen op het tekort aan lokalen in dat gebouw. Nu zitten we in Terraza, waar er genoeg lokalen zijn. Dan vind ik het niet gek dat studenten ook een gunstiger rooster verwachten.’

‘Maar het rooster is niet alleen afhankelijk van de beschikbaarheid van lokalen’, pareert ASH-directeur Tonnie Huibers. ‘Het heeft ook te maken met de beschikbaarheid van docenten. Sommige docenten werken parttime. Bovendien zijn er vakken als drama en beeldende vorming waarvoor maar één lokaal is. Daardoor kan het toch gebeuren dat je zo’n les op woensdagochtend hebt.’

Studentvriendelijk

De directeur wil verder benadrukken dat studenten bij het roosteren voorrang krijgen op docenten: ‘Studentvriendelijk roosteren gaat boven docentvriendelijk roosteren. Maar de lessen zullen nooit op twee dagen worden gepland. Wat betreft de woensdagochtend, daarvoor gaan we naar een oplossing zoeken.’ [CT]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?