Terug naar overzicht

Studieschuld meewegen bij hypotheek

Banken zijn de afgelopen jaren strenger geworden. Wie schulden heeft, krijgt minder snel een hypotheek of moet met een lager bedrag genoegen nemen. Ook studieschulden wegen mee, waardoor het voor afgestudeerden lastiger is om een huis te kopen.

Verantwoord

De PvdA heeft er problemen mee dat banken de studieschuld laten meetellen bij een hypotheekaanvraag. Gezien de kans op een hoger inkomen is het toch verantwoord dat studenten een studielening afsluiten? Dat moet toch niet ontmoedigd worden door ‘stroeve hypotheekverstrekking’?

Daar kijkt het kabinet anders tegenaan. Studieleningen mogen dan verantwoord zijn, dat wil niet zeggen dat ze niet meetellen in de maandlasten. ‘Oud-studenten kunnen het geld voor de terugbetaling van hun studieschuld immers niet gebruiken voor de aflossing van een hypotheek’, antwoordt staatssecretaris Zijlstra.

Maandlasten

Of het kopen van een huis voor starters op de woningmarkt ‘in principe mogelijk moet zijn’, zoals de PvdA stelt? Jawel, vindt het kabinet, maar die starters moeten wel een verantwoorde hypotheek afsluiten. Hun maandlasten mogen niet te hoog worden.

Op de achtergrond speelt de discussie over het leenstelsel in het hoger onderwijs. De studieschuld van studenten wordt steeds hoger. Als de Tweede Kamer akkoord gaat, krijgen masterstudenten vanaf september geen basisbeurs meer. Wie het geld toch nodig heeft, kan het lenen bij DUO. Sommige partijen, waaronder VVD en PvdA, willen de basisbeurs ook voor bachelorstudenten afschaffen.

Doorstroming woningmarkt

Daarbij komt dat de woningmarkt in het slop zit. Starters zijn nodig voor de doorstroming op de woningmarkt. Zij zouden daarom niet te veel gehinderd moeten worden bij het krijgen van een hypotheek, vinden politici van onder meer de PvdA.

Huizenkopers kunnen hun studieschuld verzwijgen. Daar komen banken niet snel achter, want studieschulden staan niet geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie. Twee jaar geleden pleitte het Nibud ervoor om daar verandering in te brengen. Mensen zouden tegen te hoge maandlasten beschermd moeten worden, meende het Nibud. [BB/HOP]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Student: 'Lenen is gevaarlijk' 10-01-2012

Hypotheekverstrekkers vragen naar studieschuld 09-01-2012

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?