Terug naar overzicht

Toch afstuderen op water bij Avans

De Academie voor Bouw en Infra (AB&I) heeft lang gestreden om een aparte, zelfstandige opleiding van Watermanagement te maken. Volgens de academie is daar vanuit het werkveld namelijk vraag naar. ‘Die strijd hebben we helaas verloren’, vertelt projectmanager Carel Geenen. ‘Dit kabinet wil dat er niet meer opleidingen bijkomen in Nederland. Het ministerie heeft voet bij stuk gehouden.’

Toekomstperspectief

Propedeusestudenten CT kiezen voortaan na drie blokken brede oriëntatie voor ofwel de studierichting Constructief Ontwerpen, of Civieltechnische Bedrijfskunde of Watermanagement. Geenen: ‘We hebben nu zo’n honderd propedeusestudenten, waarvan een kwart dit jaar kiest voor Watermanagement. Maar we hebben nu nog nauwelijks promotie voor deze major gemaakt, omdat alles onzeker was.’

Qua toekomstperspectief zit het voor de studenten Watermanagement wel goed. ‘Vanuit de watersector is er veel vraag naar hoogopgeleiden die vooral ook de proceskant kennen: de kant van besluitvorming, organisatie en communicatie. Bij water zijn in Nederland veel verschillende partijen betrokken, dus je moet bij uitstek goed kunnen overleggen, politiek en strategisch denken en op de hoogte zijn van de relevante wet- en regelgeving. Hier gaan wij dus in onze major aandacht aan besteden, naast de technische kant’, legt Geenen uit.

Zeventien partners

Het werkveld is nauw bij de major betrokken. ‘Zeventien partners hebben meegewerkt aan de inhoud van het programma en ze blijven ook betrokken. Dat zijn bijvoorbeeld de vier Brabantse waterschappen, de vier grote steden, Rijkswaterstaat, de provincie, enzovoort. Zij gaan casussen vanuit de praktijk leveren, die begeleiden en mede beoordelen.’

Ook al is het een gewone maandag, de academie wil de start van deze nieuwe major niet stilletjes voorbij laten gaan. Geenen: ‘We gaan iets ludieks doen die eerste dag van blok 4, iets feestelijks. In ieder geval zal waarnemend academiedirecteur Carla Faassen een woordje doen. Verder weten we nog niet wat, waar en hoe laat, maar dat er iets gaat gebeuren, staat vast.’ [LJ]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Politiek spel rond Watermanagement 19-10-2010

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?