Terug naar overzicht

TU’s: duizenden promotieplekken in gevaar

Volgens het samenwerkingsverband van de drie technische universiteiten, 3TU, dreigt er een ‘financieel gat’ te ontstaan als de FES-gelden voor onderzoek wegvallen, terwijl de financiering via de topsectoren nog op gang moet komen. Onder meer bij het bedrijfsleven zou nog 'veel onduidelijkheid' bestaan over de investeringen voor innovatie.

Eerste geldstroom

De instellingen schrijven dat ze de zogenaamde ‘eerste geldstroom’ nu volledig besteden aan gebouwen, apparatuur en de vaste staf. 'Onze promovendi en postdocs, de echte workforce in het onderzoek, worden betaald uit tweede en derde geldstroom projecten die zijn verkregen vanuit de FES-middelen, NWO, STW, de EU en het bedrijfsleven'. Om het onderzoek op peil te houden, is het 'van groot belang' dat de universiteiten niet minder geld krijgen uit deze geldstromen.

Verder wijzen de instellingen op het belang van Europese onderzoeksprogramma’s, waaraan zij met succes deelnemen. Ze hopen dat het topsectorenbeleid niet in de weg staat dat universiteiten 'aan hun matchingsverplichtingen in het kader van deelname aan Europese projecten kunnen voldoen'.

Verkeerd signaal

Ook maken de 3TU zich zorgen over de langstudeerboete en het afschaffen van de basisbeurs in de master. Bèta- en techniekmasters duren twee jaar waardoor studenten aan deze opleidingen onevenredig hard worden getroffen. 'Een verkeerd signaal aan studenten en bedrijfsleven!', schrijven de universiteiten. Zeker omdat Nederland de komende jaren behoefte zou hebben aan meer  technisch opgeleide jongeren.

De technische universiteiten benadrukken dat zij achter het ‘topsectorenbeleid’ staan, maar dringen aan op spoedig overleg. Het samenwerkingsverband van de technische universiteiten, 3TU, bestaat vandaag vijf jaar. [MdV/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?