Terug naar overzicht

Voorlezen stimuleert taalontwikkeling

Het voorlezen moet de taalontwikkeling van kinderen stimuleren en verrijkt de taalomgeving in huis. Coördinator Olga Vrolijk neemt een paar vrijwilligers van VoorleesExpress mee naar de bijeenkomst om het belang van lezen te demonstreren.

Taalachterstand

Minister Marja van Bijsterveldt van Onderwijs heeft met de 37 grootste gemeenten afspraken gemaakt die ertoe moeten leiden dat minder kinderen met een taalachterstand aan de basisschool beginnen.

Het kabinet maakt de komende jaren tientallen miljoenen euro’s vrij om de kwaliteit van het personeel van de zogeheten voor- en vroegschoolse educatie te verbeteren. In 2012 is een bedrag van 70 miljoen gereserveerd. Met het geld moeten onder meer afgestudeerde hbo'ers worden aangenomen als begeleider.

Studium Generale

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 22 maart vanaf 14.40 uur aan de Hogeschoollaan in Breda, en is onderdeel van het Studium Generale- programma van ASB maar vrij toegankelijk voor alle studenten, docenten en medewerkers van Avans. Ook werkers uit het veld en andere geïnteresseerden zijn welkom. [SD]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?