Terug naar overzicht

Alleen studentleden in academieraad ATGM?

Afgelopen maandag zou de huidige academieraad het stokje overgeven aan de nieuwgekozen student- en docentleden. Althans zo was het plan. Nieuw gekozen docentlid Jack van Schijndel gaf tijdens de vergadering aan de komende periode niet beschikbaar te zijn voor de driewekelijkse raadsvergadering. Hij is al ingeroosterd. ‘Sterker, ik moet over tien minuten weer weg.’

Aanblijven huidige raad?

Dat stelt de huidige raad voor een dilemma. Verschillende scenario’s kwamen voorbij; de huidige raad blijft aan tot september, de raad draait voorlopig op studentleden of er worden zo snel als mogelijk andere wél beschikbare docentleden gezocht.

Rene van Arendonk, voorzitter van de huidige raad, had het probleem al zien aankomen. ‘We hebben er bij de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad  (AMR) al eerder opgewezen dat er een continuïteitsprobleem ontstaat.’ Van Arendonk had al geïnformeerd bij het Bureau Medezeggenschapszaken van Avans of de procedure van herverkiezingen versneld kan worden. Het antwoord daarop was niet bevredigend.

Academiedirecteur Paul van Hal vindt dat een academieraad niet alleen kan draaien op studenten. ‘Dat is een situatie waar ik geen voorstander van ben. Dan zie ik liever de huidige raad tot september aanblijven.’

Mandaat

Volgens John de Wit, van het Bureau Medezeggenschapszaken, is dat geen optie. ‘We hebben met de AMR juist gekozen voor verkiezingen in januari zodat eind maart de nieuw gekozen raad aan de slag kan. We willen voorkomen dat mensen gekozen worden en dan pas een half jaar later in de academieraad mogen beginnen. Dan werk je namelijk een half jaar met een raad die geen mandaat van de achterban heeft.’ De Wit oppert dat de academiedirectie zich ten wille van de medezeggenschap flexibel kan opstellen. ‘Wellicht dat er toch een gaatje te vinden is voor deze docent.’

De academieraad van ATGM stuurt een brief naar de AMR waarin de verschillende scenario’s aan bod komen, verder stuurt zij nogmaals aan op een versnelde nieuwe verkiezingsronde. Formeel vindt deze half juni plaats. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?