Terug naar overzicht

Avans heeft niet onrechtmatig gehandeld

Onlangs is er binnen Avans discussie ontstaan over het al of niet verplicht zijn van de landelijke Overall toets voor studenten Accountancy. Bij de Accountancy-opleidingen in Breda en Den Bosch werd daarmee tot september 2011 verschillend omgegaan. Vanaf dit jaar is de OAT ook in Den Bosch verplicht.

Verzwaring van de opleiding

Een aantal Bossche studenten maakte in januari van dit jaar bezwaar tegen wat zij zagen als een verzwaring van de opleiding en heeft een anonieme brief verstuurd aan het Brabants Dagblad waarin ze spraken over Avans diploma's die niet aan de landelijke eisen voldoen.

Brussee en Dekker hebben in opdracht van Avans onderzocht of de Academie voor Financieel Management in Den Bosch de OAT verplicht had moeten stellen voor alle Accountancystudenten, in plaats van als vrije keuze aan te bieden.

Mogelijkheid bieden

‘Avans heeft niet onrechtmatig gehandeld. In de regelgeving staat dat studenten de mogelijkheid moet worden geboden om aan de toets deel te nemen. Van een verplichting is dus geen sprake’, zegt Brussee.

Hoewel de Bossche academie dus juridisch juist gehandeld heeft, is de zaak hiermee niet afgesloten. Ook de Onderwijsinspectie buigt zich nog over het onderwerp.  [AR]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Accountancy-diploma's Avans leiden tot ophef 16-03-2012

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?