Terug naar overzicht

Avansstudenten: extra taallessen niet nodig

De taalproblemen komen voor op hogescholen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Dat meldde Spits dinsdag. Studenten hebben een geringe woordenschat, problemen met spelling, grammatica en andere taalvaardigheden, zoals begrijpend lezen.

Cursussen

Tweedejaarsstudent Chemie in Breda Sjoerd van der Linden is niet zo goed in Nederlands. Toch zegt hij dat Avans genoeg doet aan het taalniveau op school. Zijn klasgenoot Luuk van het Hof is het daarmee eens. ‘Er zijn allemaal cursussen om je Nederlands te verbeteren. Als een Studieloopbaanbegeleider merkt dat iemand veel taalfouten maakt, stuurt hij ze daar naartoe.’ Sjoerd doet dat echter niet. ‘Daar heb ik gewoon geen zin in.’

‘Mijn Nederlands is prima, maar het niveau van genoeg studiegenoten ligt erg laag’, zegt tweedejaarsstudent Werktuigbouwkunde in Breda Rick Aarts. Het lage niveau is volgens hem niet de schuld van Avans. ‘Ongeveer acht van de tien studenten is namelijk dyslectisch. Gelukkig is Nederlands op onze studie niet zo belangrijk.’ Rick vindt de communicatielessen die ze krijgen genoeg. ‘Ik krijg liever geen extra lessen.’

Taaltoetsen

Chantal Marcelissen geeft toe dat haar woordenschat uitgebreid mag worden. ‘Maar verder is mijn Nederlands goed hoor.’ De eerstejaarsstudent Personeel & Arbeid merkt dat mensen van haar studie niet veel moeite hebben met Nederlands. ‘De taaltoetsen worden door velen meteen gehaald.’ Chantal vindt dat de school genoeg doet om het niveau omhoog te halen. ‘Er worden spellingslessen gegeven en bij opdrachten letten ze goed op het Nederlands. Is het niet goed, dan moet het opnieuw.’

Niet iedereen vindt dat Avans genoeg doet aan het taalniveau. ‘Onze toetsen staan altijd vol met spellings- en typfouten’, zegt eerstejaarsstudent Commerciële Economie in Breda Joost Kops. Verder zegt hij dat ze in een blok alleen een paar lessen Nederlands krijgen. ‘Daar gaat niemand naartoe, omdat ze niet verplicht zijn.’ [JP]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Taalvaardigheid studenten bedroevend 10-11-2011

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?