Terug naar overzicht

Bas Haring: ‘Hbo te procedureel’

Haring sprak vandaag ongeveer 1.100 Avansmedewerkers toe op de Onderwijsdag in het Chassé Theater in Breda.

Toestemming van directeur

'Ik ben erg geschrokken van de laatste zin in die uitnodigingsbrief voor vandaag. Je directeur moet toestemming geven, als je om dringende redenen niet aanwezig kunt zijn. Wat mij betreft is dat een bevestiging dat het hoger onderwijs is ingericht op procedures.'

Maar er kan ook een andere gedachte achter zitten. 'Mensen vooral motiveren om te komen. Al vraag ik me af of je het dan als organisatie wel goed doet. Je zou eigenlijk een dag moeten organiseren die mensen niet willen missen. Ik probeer mijn lessen zo vorm te geven, dat studenten willen komen.'

Kwaliteit meten

Volgens Haring wordt er van alles gemeten, zonder te meten waar het echt omgaat. 'Einstein zei eens : "Niet alles wat telt, is telbaar." Dat geldt bijvoorbeeld voor kwaliteit. Hogescholen meten graag hoe goed hun onderwijs is, maar waar het echt om gaat, dat is niet te meten.'

Volgens Haring moet je als docent ontzag hebben voor je studenten. 'Zij leven in een andere tijd. Zij gaan de toekomst maken.'

Aanwezigheidsplicht voor studenten

Er komt ook een aantal vragen uit het publiek zoals over een aanwezigheidsplicht voor studenten. 'Ik dub, maar je moet je lessen zo goed en interessant maken dat die plicht niet nodig moet zijn', antwoordt Haring.

De filosoof ging ook nog in op het idee dat 'de lat hoger moet', zoals minister Van Bijsterveldt roept. 'Je kunt de lat wel hoger leggen, maar dat wil niet zeggen dat meer mensen eroverheen kunnen. Dat kan alleen als je ze helpt, optilt, voor doet hoe het moet.' [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?