Terug naar overzicht

Hogescholen maken toch prestatieafspraken

Dat zegt woordvoerder Maarten Brackel van de HBO-raad. De hogescholen hebben namelijk een ‘hoofdlijnenakkoord’ met staatssecretaris Zijlstra gesloten, zegt hij. 'Daarin staat dat we onze ambities voor het onderwijs kenbaar zullen maken. En dat gaan we doen.'

Bekostiging afhankelijk van prestaties

Staatssecretaris Zijlstra wilde 7 procent (en op termijn 20 procent) van de bekostiging afhankelijk maken van de prestaties die hogescholen en universiteiten leveren: ze zouden onder meer de onderwijskwaliteit moeten verbeteren en de studie-uitval moeten verlagen. Nu het kabinet demissionair is, kan dit plan voor prestatiebekostiging ‘controversieel’ worden verklaard. Dan zou het volgende kabinet erover moeten beslissen.

De verkiezingen zullen pas na de zomer plaatsvinden. Daarna moeten de partijen nog onderhandelen over een nieuwe regering. Het plan kan dus nogal wat vertraging oplopen. Maar staatssecretaris Zijlstra hoopt dat de Tweede Kamer niet dwars zal liggen en dat hij door kan op de ingeslagen weg.

Extra bureaucratie

De HBO-raad uitte eerder felle kritiek op de ‘reviewcommissie’ die de staatssecretaris zou moeten adviseren over de prestatievoorstellen van de onderwijsinstellingen. De hogescholen doen liever rechtstreeks met de staatssecretaris zaken. Ze vrezen voor een nieuwe instantie in het hoger onderwijs, naast de Onderwijsinspectie en kwaliteitsbewaker NVAO. Ook regeringspartij CDA was bang dat de plannen voor extra bureaucratie zouden zorgen.

'Staatssecretaris Zijlstra zal nu ook wel een het puzzelen zijn', zegt Brackel. 'Maar de politieke situatie staat los van onze ambities. Die hebben we nog steeds, want de winkel blijft open. We willen het onderwijs verbeteren.' [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?