Terug naar overzicht

‘Kwaliteit hbo is niet slecht’

Volgens de twee docenten, die vorig jaar het boek De kwaliteit van het hbo uitbrachten, wordt er een hetze gevoerd tegen het hbo. Ritzen en Van Gendt reageren hiermee op een eerder verschenen opiniestuk in De Volkskrant van de Tilburgse hoogleraar Jan Bouwens. In dat stuk pleit Bouwens ervoor dat het hbo onder curatele moet worden gesteld. Een belachelijk idee, vinden de JHS-docenten.

Bedrijfsleven

De docenten vragen zich af waarop het idee gebaseerd is dat het hbo niet zou deugen, want de feiten zeggen iets heel anders. ‘Bedrijven vinden hbo-diploma’s met het jaar waardevoller’, stellen Ritzen en Van Gendt in de krant. En niet alleen het bedrijfsleven, ook wervings- en selectiebureaus willen graag hbo’ers. Uit wetenschappelijk onderzoek zou blijken ‘dat startende hbo’ers op de arbeidsmarkt de laatste jaren zeker niet ongewilder zijn geworden’.

Ritzen en Van Gendt halen in hun opiniestuk het rapport uit 2011 aan van de Onderwijsinspectie. Uit dit rapport bleek toen dat een ‘handjevol hbo-opleidingen’ onder de maat presteerde. ‘Maar de inspectie heeft nadrukkelijk geen uitspraak willen en kunnen doen over álle opleidingen’, betogen de JHS-docenten. Ze vinden het kwalijk dat een hele sector nu opdraait voor een paar rotte appels.

Curatele

Het idee van Bouwens om het hbo onder curatele te stellen, zou volgens Ritzen en Van Gendt alleen maar meer bureaucratie opleveren. Nu al moeten hogescholen een enorme berg papierwerk aanleveren voor aangescherpte accreditaties en inspecties, stellen de docenten. ‘Een controlesysteem dat georganiseerd is vanuit wantrouwen, genereert per definitie meer bureaucratie’.

Een oplossing voor deze hele problematiek is volgens Ritzen en Van Gendt dat de civielrechtelijke aansprakelijkheid in Nederland verbeterd wordt. Een benadeelde (de student/afgestudeerde) moet die specifieke opleiding die niet deugt daarop aan kunnen spreken bij de rechter. Dat moet beter geregeld worden.

Definitie

Volgens de JHS-docenten roepen critici al jaren dat de kwaliteit van het hbo slecht is, maar nooit heeft iemand het begrip ‘kwaliteit’ eens goed gedefinieerd. Hier zou ook een taak voor de rechtspraak liggen: definieer het begrip kwaliteit en geef de rechter een toetsingsmaatstaf om mee te werken. [LJ]

Lees het complete opiniestuk in De Volkskrant.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?