Terug naar overzicht

Miljoenen tegen tekort aan technici

'Het is zaak nu te voorkomen dat er straks bijvoorbeeld te weinig installateurs, bankwerkers of lassers zijn', schrijven ministers Kamp (SZW), Verhagen (EL&I) en Van Bijsterveldt (OCW) en staatssecretaris Zijlstra (OCW) in een brief aan de Tweede Kamer.  

Tekort van 336.000 technici

Hun plan van aanpak gaat over alle onderwijsniveaus, dus ook over hbo en wetenschappelijk onderwijs. Er dreigt de komende jaren een tekort van 336.000 hoogopgeleide bèta’s en technici, melden zij. Niets doen is voor hen geen optie.  

Niet alleen moeten er meer jongeren voor een technische opleiding kiezen, techneuten moeten ook langer in hun eigen vakgebied blijven werken. Nu kiest bijna de helft van de mbo’ers en hbo’ers onder hen voor een beroep in een andere sector. Van de rest stapt een deel na enkele jaren werken alsnog over naar een niet-technisch beroep.

Offensief

Dus is er sprake van schaarste. Daarom komt er een 'nieuw offensief'. Onderwijs en bedrijfsleven moeten beter samenwerken. Bedrijven moeten ervoor zorgen 'dat werken in de techniek aantrekkelijk is en dat werknemers langer en productief in de sector aan de slag blijven'.

Daar zijn miljoenen voor nodig, meent het kabinet. Het stimuleringsprogramma van het Platform Bèta en Techniek wordt de komende jaren voortgezet. Het platform krijgt 18,7 miljoen euro voor het aanjagen van bèta-technische interesse bij middelbare scholieren en basisschoolleerlingen.

Technische universiteiten

De drie technische universiteiten kunnen elf miljoen besteden aan de verbetering van hun onderwijskwaliteit. 'De aanleiding hiervoor is het hoge aantal langstudeerders bij de technische universiteiten, met name in de bachelorfase', aldus de bewindslieden. Ze kunnen met dat geld meer – en betere – docenten inzetten, de aansluiting met het voortgezet onderwijs verbeteren en meer studenten werven.  

In de brief staat ook dat de plannen van universiteiten en hogescholen over prestatieafspraken zullen worden 'getoetst op de mate waarin deze aansluiten op de innovatiecontracten en de human capital agenda’s'.

Zeven miljoen euro

En als het hbo kan aantonen dat er in de arbeidsmarkt behoefte is aan bepaalde exacte of technische hbo-masteropleidingen, dan mogen die van start gaan. Daar ligt zeven miljoen euro voor klaar.  

Maar het allerbelangrijkste is misschien wel dat technici leuker werk moeten krijgen. Of zoals het kabinet het zegt: 'Werknemers moeten trots kunnen zijn in de techniek te werken en de werkomstandigheden moeten optimaal zijn. Iedere werknemer, ongeacht leeftijd, sekse of afkomst, moet zich thuis voelen in een technisch beroep. Sectoren zien dat op deze punten verbeteringen nodig en mogelijk zijn en dat het bedrijfsleven hier aan zet is.' [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?