Terug naar overzicht

Nieuwe generatie Willem-Alexanders

Vijf Tilburgse en vijf Bossche studenten hebben zich verzameld op de Cobbenhagenlaan. Allen studeren sinds september Civiele Techniek. Nu de propedeuse op zijn einde loopt, hebben zij ervoor gekozen om door te gaan in de major Watermanagement.

Waarom?

Het docententeam grijpt de bijeenkomst aan om de verwachtingen bij de studenten te peilen. Waarom hebben zij voor Watermanagement gekozen? De motivaties blijken heel verschillend. De internationale status die Nederland heeft op het gebied van water was een trekker. Voorlichting op de open dagen en avonden van Avans hebben ook meegeholpen. ‘De vakken die ik tot nu toe over water heb gehad spraken mij meer aan dan de andere vakken van Civiele Techniek’, verklaart een student zijn keuze. Weer een ander werd geïnspireerd door een vriend die een master in waterbeheer doet in Wageningen.

Exportproduct

Eén van de werkgevers waar de studenten terecht kunnen komen, is bij een waterschap. Namens het waterschap Brabantse Delta (West-Brabant) is projectmanager Frank Pulles naar Tilburg gekomen. ‘Werken bij een waterschap is veel samenwerken, met allerlei partijen: gemeenten, provincies, het rijk, ingenieursbureaus. Aan de ene kant is er de tak van waterbeheer en watersystemen, aan de andere kant gaat het om de zuivering van afvalwater.’

Brabantse Delta heeft zeventien zuiveringsinstallaties in haar gebied. Pulles: ‘We hebben een paar miljard euro aan infrastructuur. Dat is veel geld en bovendien gaat het om belastingcenten. Daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Het waterschap heeft dus een hele zakelijke cultuur.’ Pulles benadrukt de internationale status en allure van Nederland op het gebied van water. ‘Het is echt een exportproduct. Buitenlandse delegaties komen kijken waar wij in dit kleine kikkerlandje mee bezig zijn.’

Riool

Brabantse Delta krijgt met een vergrijzingsgolf te maken over een paar jaar, vreest Pulles. ‘Vooral in de zuiveringstak verwacht ik dat zo’n 25 tot 30 procent uitstroomt. Tegen de tijd dat jullie afstuderen, staan wij dus om jullie te springen. Rioleringsexpert worden is nou eenmaal niet zo sexy, dat snap ik ook, maar denk er toch eens over na.’ Pulles sluit af: ‘Let wel, een waterschap is echt een politieke organisatie. Het draait veel om strategisch denken en communiceren, om draagvlak creëren. Als je allergisch bent voor dat politieke, dan zit je bij een waterschap niet op de goede plek.’ [LJ]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?