Terug naar overzicht

Onderzoek naar oorzaken langstuderen

In 2011 zijn er twee onderzoeken uitgevoerd naar de levensgebeurtenissen (zoals een stage doen in het buitenland, een sterfgeval of langdurige ziekte) die volgens langstudeerders ervoor hebben gezorgd dat ze uitlopen. Een belangrijke beperking van deze onderzoeken is dat er geen vergelijking is gemaakt met studenten die geen vertraging hebben.

Studievertraging beperken

De nieuwe enquête wordt afgenomen onder zowel nominale studenten als langstudeerders. Zijn er oorzaken aan te wijzen waardoor de ene groep niet uitloopt en de andere groep wel? De resultaten van het onderzoek kunnen Avans en andere hogescholen in de toekomst helpen om studievertraging te beperken of zelfs te voorkomen.

In week 17 (23 t/m 27 april) wordt een enquête via mail verspreid onder vierdejaarsstudenten. Om een goed beeld te krijgen is het belangrijk dat zo veel mogelijk studenten deze enquête invullen. Invullen van de enquête zal ongeveer tien tot vijftien minuten duren en kan tot en met 2 mei. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?