Terug naar overzicht

‘Privaat deeltijdonderwijs minder goed’

Eind maart kondigde de staatssecretaris aan dat hij de deeltijdstudies van universiteiten en hogescholen niet langer rechtstreeks wil bekostigen. Het geld dat daarmee vrijkomt, steekt hij in beurzen voor deeltijdstudenten in de zorg, het onderwijs of in een van de zogenoemde topsectoren. Wie een minder ‘nuttige’ deeltijdstudie kiest, betaalt het instellingscollegegeld dat duizenden euro’s kan bedragen.

Minder gediplomeerden

De HBO-raad, vier onderwijsbonden en de beide studentenorganisaties LSVb en ISO zijn bang dat het aantal gediplomeerden daardoor zal afnemen, ook al omdat studenten hun beurs straks mogen besteden bij private instellingen. Daar zouden nu slechts weinig studenten hun opleiding afronden.

Bovendien zijn ze bang dat de private opleidingen het onderwijsniveau omlaag zullen halen. De kwaliteit zou in het huidige private onderwijs 'aanmerkelijk minder goed geborgd' zijn. De opstellers van het pamflet baseren zich op de jaarverslagen van onderwijskeurmeester NVAO, waaruit zou blijken dat gemiddeld 26,8 procent van de accreditatieaanvragen van niet-bekostigde opleidingen wordt afgekeurd of ingetrokken. 'Bij de publieke instellingen is dat het geval bij slechts 2,6 procent van de aanvragen, een factor tien verschil', aldus het pamflet.

Flauwekul

'Echt flauwekul', reageert Ria van ’t Klooster, directeur van NRTO, de brancheorganisatie van private opleiders. 'Uit het laatste jaarverslag van de NVAO blijkt niets van dergelijke percentages. Bovendien wil staatssecretaris Zijlstra alleen beurzen geven aan deeltijdstudenten die een geaccrediteerde opleiding volgen, privaat of niet. Als je het niveau daarvan in twijfel trekt, zeg je eigenlijk dat de NVAO haar werk niet goed doet.' [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?