Terug naar overzicht

Sociale studenten creatief met krijt

Het creatieve gekrijt maakt deel uit van de Bijzonder Leer Activiteit (BLA), een themadag die Sociale Studies vier keer per jaar organiseert. In deze lente-editie werden studenten tijdens workshops en colleges bijgespijkerd over creatieve technieken. ‘Sommige cliënten kunnen zich niet goed verbaal uiten’,  legt docent Siwert Meijer uit. ‘Denk bijvoorbeeld aan verstandelijk gehandicapten of kinderen. In plaats van te praten met deze mensen, kun je met ze communiceren via muziek of het maken van tekeningen.’

Feel good-eiland

Om dat laatste zelf te ervaren, worden de studenten naar buiten gedirigeerd met een plastic emmer vol krijt. Terwijl de regen naar beneden sijpelt, schaven de studenten op hun knieën aan hun krijtontwerp. Iedere groep creëert op de parkeerplaats een eiland met een eigen karakter, bijvoorbeeld een feel good-eiland of een eiland met als thema vrijheid, blijheid. Ieder eiland wordt vervolgens met het nabijgelegen eiland van een andere groep verbonden.

Samenwerking is volgens Meijer de achterliggende gedachte: ‘Onze academie bestaat uit drie  opleidingen die na het eerste jaar niet meer dezelfde colleges volgen. Door studenten samen een onderwijsprogramma te laten volgen, komen verschillende disciplines bij elkaar. Dat heb je later in het werkveld ook. Studenten moeten niet vanuit hun eigen hokje blijven denken. Daarom zijn het geen aparte eilandjes, maar vormen de eilanden één geheel.’

Rappers

In het kader van dit multidisciplinair gedachtegoed werden voor het geven van de workshops studenten Creatieve Therapie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen gestrikt. Zij gaven de Avansstudenten workshops over drama, psychomotoriek (bewust zijn van je bewegingen), beeldende kunst en muziek.

‘Kijk maar hoeveel rappers hun eigen leven in teksten verwerken’, geeft Meijer een voorbeeld over die laatste. ‘Veel mensen vinden het moeilijker om iets rechtstreeks te vertellen en doen dat via muziek. Het is een creatieve manier om toch met een cliënt te communiceren. Studenten moeten weten dat dit ook mogelijk is.’ [CT]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?