Terug naar overzicht

Studenten nemen Fred Teeven onder vuur

De opzet van het bezoek is zoals het tv-programma Nova College Tour: studenten (en docenten) uit de zaal mogen de gast bestoken met vragen. Avans-bestuursvoorzitter Paul Rüpp speelt de rol van Twan Huys. Van te voren waarschuwt Teeven al dat hij speciaal is gekomen om ieders ‘juridisch geweten te prikkelen’.

Stokpaardjes

Teeven geeft eerst een inleiding over zijn drie ‘stokpaardjes’: de wet op de beperking van taakstraffen, die sinds 1 januari van kracht is, en de twee wetsvoorstellen die er nu liggen over tbs en minimumstraffen. ‘Deze twee zijn er nog niet door en ik lig behoorlijk onder vuur op bepaalde punten’, geeft Teeven toe. ‘Er is veel om te doen, ook in de media, maar er wordt helaas ook veel onzin over geschreven in de kranten.’

Vooral het wetsvoorstel over levenslang toezicht op tbs-patiënten levert deze middag discussie op. Actueel pijnpunt is dat Teeven wil dat het medisch dossier van een verdachte erbij wordt gepakt als die weigert zich te laten onderzoeken in het Pieter Baan Centrum (om zo tbs te ontlopen). Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dit absolute schending van privacy en medisch beroepsgeheim. Daarom heeft Teeven nu bedacht dat een commissie van vijf personen, drie artsen en twee juristen, het dossier kan opvragen en dan mogen alleen de artsen het inzien. De juristen kunnen hen bevragen. Zo blijft het medisch beroepsgeheim intact.

Pedofielen

Het juridisch geweten van de JHS-studenten en -docenten is ondertussen aardig geprikkeld. Een vrouwelijke student haalt de GGZ er bij, die gesteld heeft dat pedofielen minder snel om (medische) hulp zullen vragen, uit angst dat dat later tegen hen gebruikt kan worden. ‘Hoe kunt u deze zorg die de GGZ uitspreekt, zomaar in de wind slaan? Zij zijn experts, zij weten waar ze het over hebben’, aldus de verontwaardigde student.

Teeven: ‘Deze stelling kan de GGZ op geen enkele manier onderbouwen. Er is geen onderzoek die dit bewijst. Ik vind het een hele kromme en vergezochte redenering dat een pedofiel niet naar de huisarts zou gaan, omdat hij denkt ooit in de toekomst nog eens een zedendelict te gaan plegen.’ Gespreksleider Rüpp vindt dit te simpel gedacht: ‘Deze mensen gaan juist naar de huisarts met hun pedofiele gevoelens omdat zij bang zijn om iets fout te doen.’

Een student werpt tegen dat Teeven ook geen bewijzen of onderzoeken heeft die de stelling van de GGZ weerleggen, maar dat argument wimpelt de staatssecretaris af. Docent Willem-Jan van Gendt vraagt zich af of de staatssecretaris wel beseft in welke moeilijke positie de huisarts door zijn wetsvoorstel gedwongen wordt: ‘Moet de huisarts voortaan bij elk consult vooraf waarschuwen dat de woorden van de patiënt ooit tegen hem gebruikt kunnen worden?’

Vergelding

Teeven weert elk argument af dat op hem afgevuurd wordt, door het belang van de slachtoffers te benadrukken. ‘Maar vindt u die vergeldingsgedachte nou niet een beetje achterhaald?’, vraagt een docent. ‘Integendeel’, antwoordt Teeven. ‘Ik denk dat dit juist een gedachte is die vergeten is, maar die veel burgers missen. Noem het genoegdoening, voor de slachtoffers, maar ook voor de hele maatschappij. De afgelopen dertig jaar zijn de zaken zo scheef gegroeid dat de aandacht voor het slachtoffer ondergeschikt is geraakt aan de aandacht voor de dader of verdachte. Mijn doel is orde op zaken te stellen.’

Slechts een enkeling waagt het hardop de wetsvoorstellen van de staatssecretaris te steunen. ‘Ik vind dat u goed bezig bent’, zegt een student aan het einde van het debat. ‘Elk slachtoffer is er één te veel.’ [LJ]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?