Terug naar overzicht

Te weinig studiepunten om te mogen blijven

De student kreeg na een mbo-opleiding vrijstellingen in de propedeutische fase voor blok 1 en 2 en behoort tot de februari-instroom in 2011. Voor studenten aan wie vrijstellingen zijn toegekend geldt dat deze 75 procent van de studiepunten moeten realiseren in het eerste studiejaar. De Informatica-student moest dus 24 studiepunten behalen om het tweede jaar te mogen volgen, maar heeft deze niet allemaal behaald.

Uitstellen
De student nam 'teveel hooi op zijn vork', verklaarde hij tijdens de zitting en besloot een tentamen uit de derde periode uit te stellen. 'Ik wilde de zomervakantie gebruiken om te studeren zodat ik daarna weer vol aan de slag kon.' Maar hij was zich niet bewust dat tentamens, ondanks dat deze vaker worden aangeboden, alleen in corresponderende periodes afgenomen mogen worden. 'Per vak krijgen studenten twee kansen', legt het docentlid van de examencommissie uit. 'Het is niet meer mogelijk om tentamens in alle periodes te volgen, daar werd misbruik van gemaakt.'

De voorzitter van het CvB vraagt zich af waarom het voor de student überhaupt mogelijk was om zich in te schrijven voor een tentamen dat hij niet mocht maken. 'Dat was in het verleden nog het geval, er wordt op dit moment aan gewerkt om dat in de toekomst te voorkomen', aldus het docentlid. Hij geeft  aan dat studenten duidelijk op het reglement omtrent tentamens worden gewezen en de student tijdig had kunnen reageren op de waarschuwing die hij heeft gekregen op het moment van inschrijven.

Geschikt
De Collegevoorzitter vraagt zich af of alleen dit voorval tot het studieadvies heeft geleid en probeert een inschatting te maken of de student geschikt is voor de opleiding. 'Ik ben niet zo mondig', geeft de student toe. 'Ik ging ervan uit dat het gewoon geregeld was.' Tevens geeft de student aan dat hij ook op de informatiedag van de opleiding niet aanwezig was waar hij deze informatie ook tot zich had kunnen nemen.

De student geeft aan dat hij graag wil studeren bij Avans: 'Je kunt het misschien niet zien aan mijn studiepunten, maar ik ben er van overtuigd dat ik deze opleiding kan halen als ik doorzet.' Zijn pleidooi mocht niet baten. 'Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor hun inschrijvingen bij tentamens. Daarnaast heb je ook op andere vlakken studiepunten laten liggen', aldus de voorzitter van het CvB. [SD]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?