Terug naar overzicht

TU Delft gaat soberder declareren

Eind januari berichtte NRC Handelsblad dat het universiteitsbestuur van Delft haar eigen declaratieregels niet naleefde: de bestuurders maakten te dure dienstreizen. Maar volgens collegevoorzitter Van den Berg was het declareren van werkelijke kosten in plaats van de normbedragen ‘staande praktijk voor alle medewerkers’.

Staatssecretaris Zijlstra vroeg de universiteit om opheldering en dreigde geld terug te vorderen als dat ondoelmatig was besteed. Daarvoor ziet hij geen aanleiding, schrijft hij in antwoord op kamervragen van PvdA, SP en VVD.

Reis- en verblijfkosten

De Onderwijsinspectie deed onderzoek naar het declaratiegedrag en concludeert dat de berichtgeving in NRC Handelsblad klopte, schrijft de bewindsman. ‘Uit de stukken leidt de inspectie af dat de bestuurders van TU Delft geen gepaste soberheid betrachten in het declareren van de onkostenvergoedingen, die voornamelijk betrekking hebben op reis- en verblijfskosten.’ Toch wordt er geen geld teruggevorderd. De universiteit heeft de inspectie laten weten dat ze gaat proberen om soberder te declareren.

De inspectie deed ook onderzoek naar de declaraties van voormalig decaan Marco Waas van de faculteit werktuigbouwkunde. Die raakte vorige zomer in opspraak vanwege mogelijke belangenverstrengeling. Hij zou het bedrijf van zijn vrouw voor driekwart miljoen euro aan opdrachten bij de universiteit hebben gegund. Waas legde eind januari zijn functie neer nadat bleek dat hij onder meer 23.000 euro had gedeclareerd voor de kosten van een vakantiehuis, een huurauto en vliegtickets. Het college van bestuur van de universiteit liet toen meteen weten dat alle vergoedingen binnen de met hem gemaakte afspraken vielen, maar de onderwijsinspectie heeft nu een aantal declaraties als ‘ondoelmatig’ aangemerkt. Die worden via een betalingsregeling met Waas teruggevorderd door het ministerie.

Inkoopbeleid verbeteren

Naar aanleiding van het onderzoek naar Waas gaat de universiteit het inkoopbeleid, de inkoopprocedures en het beheer van haar vastgoed verbeteren. Ook heeft de raad van toezicht toegezegd dat ze meer aandacht zal besteden ‘aan het op- en bijstellen, naleven en handhaven van de interne regelgeving’. Daarmee heeft universiteit de zaak afdoende afgehandeld, vindt Zijlstra. [MdV/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?