Terug naar overzicht

Waar willen studenten wonen?

De enquête is onderdeel van de nieuwe ‘monitor studentenhuisvesting’ die jaarlijks zal gaan verschijnen en studentenstromen inzichtelijk moet maken. Het ministerie en het kenniscentrum studentenhuisvesting (Kences) hopen dat zoveel mogelijk studenten de enquête op wonenalsstudent.nl zullen invullen.

Hoeveel studentenwoningen?

De antwoorden zullen namelijk worden gebruikt om te bepalen hoeveel en wat voor studentenwoningen er de komende tien jaar moeten worden gebouwd. Om een goed beeld te krijgen moeten per stad minimaal duizend studenten de enquête invullen. Het woonwensenonderzoek zal elke twee jaar worden herhaald.

In november ondertekenden toenmalig minister Donner, de studentenorganisaties en de studentenhuisvesters het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting. Daarin staat dat er de komende vier jaar zestienduizend nieuwe studentenwoningen zullen worden gebouwd. In ruil daarvoor mogen dat van het ministerie wel kleinere studentenkamers zijn en worden de bouwregels versoepeld. Zo hoeven er bijvoorbeeld minder parkeerplaatsen per studentenkamer te worden aangelegd, omdat studenten vaak geen auto hebben.

iPad!

Studenten kunnen de enquête tot 1 mei invullen. Deelnemers maken kans op een iPad. De resultaten worden eind september gepresenteerd. [MdV/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?