Terug naar overzicht

‘Wat zijn nuttige deeltijdstudies?’

Het debat over de deeltijdstudenten is voorlopig niet voorbij. Met de nieuwe plannen van staatssecretaris Zijlstra gaan ze een nieuwe ronde in. De bewindsman wil de deeltijdopleidingen vanaf september 2017 uit de gewone bekostiging halen.  

Deeltijders kunnen vanaf dat studiejaar beurzen krijgen voor opleidingen 'met een bijzonder maatschappelijk en economisch belang, zoals onderwijs, zorg en de topsectoren'. Dankzij die beurzen hebben ze geen last meer van de langstudeerboete, omdat ze betalen per studiepunt, en niet per studiejaar.

Profileringsfonds

Tot die tijd moeten deeltijders gewoon de langstudeerboete betalen als ze langer dan een jaar ‘uitlopen’ in hun opleiding, maar daar heeft Zijlstra iets op gevonden: de deeltijders kunnen hun onderwijsinstelling vragen om hen schadeloos te stellen. Daartoe stort Zijlstra jaarlijks tien miljoen euro in de ‘profileringsfondsen’ van universiteiten en hogescholen. Dat zijn speciale potjes geld waarmee onderwijsinstellingen studenten een vergoeding kunnen geven als ze door bijzondere omstandigheden langer over hun opleiding doen, bijvoorbeeld door ziekte, zwangerschap of topsport.

Collegegeld kwijtschelden

Maar regeringspartij CDA en semi-gedoogpartner SGP zijn er nog niet helemaal gerust op. 'Is tien miljoen genoeg?', wil CDA-senator Peter Essers weten. 'Is dat bedrag een indicatie of een absoluut maximum? En waarom kan Zijlstra het verhoogde collegegeld niet kwijtschelden aan de huidige deeltijdstudenten? Zijn argument dat er een maas in de wet ontstaat, gaat niet op voor de huidige deeltijders. Die hebben heus niet geprobeerd de langstudeermaatregel te ontduiken, dus van misbruik kan geen sprake zijn.'

SGP-senator Holdijk was niet bereikbaar, maar de Tweede Kamerfractie van zijn partij heeft ook enkele vragen. 'Hoe baken je af welke opleidingen een "bijzonder maatschappelijk en economisch belang" hebben?', vraagt een woordvoerder zich af. “Valt een opleiding als theologie daar ook onder?'

Marktindicatoren

Daar sluit senator Essers – tevens hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg – zich bij aan. 'Je kunt niet alles met marktindicatoren bepalen', meent hij. Het is hem nog niet duidelijk voor welke opleidingen studenten straks beurzen kunnen krijgen en voor welke niet. Waarom zouden opleidingen als theologie en filosofie straks buiten de boot vallen?

Staatssecretaris Zijlstra heeft op 17 april een overleg met de Eerste Kamer over dit onderwerp en op 19 april met Tweede Kamer. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?