Terug naar overzicht

Zijlstra bezorgd om rechtenopleidingen

De Tweede Kamer wilde van de staatssecretaris een reactie op het HOP-artikel over de rammelende rechtenopleidingen. Want er blijkt nogal wat mis met de juridische bacheloropleidingen in Nederland, blijkt uit de zes-jaarlijkse kwaliteitskeuring van de NVAO.

Weinig docenten

Zo zijn er opvallend weinig docenten: soms maar één docent op meer dan vijftig studenten. Landelijk telt het wetenschappelijk onderwijs ongeveer één docent voor iedere 21 studenten, meldt Zijlstra.

Deskundigen leverden bovendien kritiek op de scripties en het uitzonderlijk lage studiesucces van de opleidingen. Maar de opleidingen beloofden beterschap. Ondanks alles kregen ze daarom het stempel van goedkeuring van de keurmeesters van de NVAO.

Zijlstra valt hen niet af, al wuift hij de kritiek niet weg. ‘Ik wil benadrukken dat een positief oordeel over het eindniveau niet wil zeggen dat er geen verbeteringen mogelijk zijn’, schrijft hij de Tweede Kamer.

Weinig contacturen

Zo vindt hij dat de rechtenopleidingen nogal weinig contacturen aanbieden. Vergeleken bij andere academische opleidingen bevinden de juridische bachelors zich ‘aan de onderkant’ met gemiddeld negen contacturen in het eerste studiejaar. Dat moeten er van de staatssecretaris minstens twaalf worden.

Die urennorm staat in het ‘hoofdlijnenakkoord’ dat hij onlangs met de universiteiten heeft gesloten. Binnenkort zullen de afzonderlijke instellingen prestatieafspraken maken en daarin komen ook de rechtenopleidingen aan bod. De NVAO kan de verbetering van de opleidingen dan via die prestatieafspraken volgen en zo nodig ingrijpen.

Onderwijsintensiteit

Zijlstra toont wel enig begrip voor de rechtenopleidingen. Die trekken meer dan drieduizend eerstejaars en dat zet de onderwijsintensiteit nu eenmaal ‘onder druk’. Vandaar dat juridische faculteiten naar eigen zeggen de instroom van studenten willen verminderen.

Maar daar maken ze geen haast mee, blijkt uit de lijst met fixusstudies voor het komende studiejaar. In november vorig jaar hebben ze samen afgesproken dat ze pas voor studiejaar 2013/2014 een landelijke fixus invoeren.[BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?