Terug naar overzicht

‘Actief meevergaderen en beslissen’

Teun van der Leeuw is tweedejaarsstudent Management, Economie en Recht in Breda.

Waarom wil jij in de AMR?

‘Ten eerste vind ik het erg belangrijk dat studenten door middel van de medezeggenschapsraad invloed kunnen uitoefenen over de gang van zaken op Avans. Daarnaast lijkt het me erg leerzaam en leuk om een bijdrage te kunnen leveren voor de belangen van studenten.’

Heb je ervaring met medezeggenschap?

‘Niet direct met een medezeggenschapsraad, wel veel ervaring met vergaderen en beslissingen nemen.’

Wat zou jij willen veranderen bij Avans?

‘Het belangrijkste punt voor mij is om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Er is altijd veel kritiek op bepaalde vakken of projecten binnen de blokken. Door middel van de medezeggenschapsraad kan ik aangeven (ook door kritiekpunten van anderen) wat er volgend jaar in hetzelfde blok verbeterd zou moeten worden. Ook vind ik het erg belangrijk dat er duidelijker gecommuniceerd word binnen alle medewerkers en studenten van Avans.’

Waarom moeten studenten op jou stemmen?

‘De medezeggenschapsraad heeft een belangrijke functie binnen de hogeschool. Ik vind het erg belangrijk dat binnen deze raad studenten zitten die een kritisch blik kunnen werpen op het beleid van alle academies. Ik ben ervan overtuigd dat ik actief kan mee vergaderen en beslissen over bepaalde onderwerpen. Daarnaast vind ik het ook van essentieel belang dat studenten met bepaalde zaken of kritische (eventuele) verbeter punten naar mij toe komen, zodat ik die weer kan voordragen op een vergadering van de medezeggenschapsraad.’ [AR]

Tot en met 31 mei kunnen alle Avansstudenten hier een stem uitbrengen op de kandidaat van hun keuze. Hier vind je een overzicht val alle kandidaten.

Lees ook:

Bram Breuers, Academie voor Sociale Studies Breda: 'Hoe wordt het geld bij Avans besteed?'

Marjon van der Linden, Academie voor Sociale Studies Breda: 'Ik wil me inzetten voor activiteiten naast de studie'

Olaf Gremmen, Informatica , Den Bosch: 'Niet stilzitten, maar werken aan verbetering'

Nina Lommers, Academie voor Algemeen en Finacieel Management, Den Bosch: 'Meer plekken waar je rustig kunt leren'

Nick Hegeman, Academie voor Marketing en Business Management, Breda: 'Een stem op mij is een stem op doen'

Anne Derks, Small Business en Retail Management, Den Bosch: 'Opleidingen aanpassen aan wensen student'

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?