Terug naar overzicht

AMR zoekt studentleden

De AMR is het hoogste medezeggenschapsorgaan binnen de hogeschool. Raadsleden hebben inspraak op gebieden als (ver)bouwwerkzaamheden, de onderwijs- en examenregelingen en het financiële plaatje van de hogeschool. De AMR vergadert eens in de drie weken op dinsdagmiddag van 16.00 tot 17.30 uur in Tilburg. Op de website van Punt wordt regelmatig verslag gedaan van deze vergaderingen zoals je hier en hier kunt lezen.

Dertig handtekeningen

De verkiezingen zijn gepland op 29, 30 en 31 mei 2012. Kandidaat stellen kan tot en met 14 mei 2012 door middel van een kandidaatstellingsformulier. Kandidaten moeten dertig handtekeningen van medestudenten verzamelen.

Het kandidaatstellingsformulier kun je hier downloaden en inleveren bij of sturen naar Bureau Medezeggenschapszaken, Lovensdijkstraat 63.316, 4818 AJ in Breda. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?