Terug naar overzicht

‘Autonomie hoger onderwijs onder druk’

De autonomie van universiteiten en hogescholen komt onder druk te staan, waarschuwde NVAO-voorzitter Dittrich zijn Europese collega’s vorige week, tijdens een congres in Parijs. Met name in Engeland, Zweden Hongarije en Nederland staat de taakverdeling tussen de regering en de onderwijsinstellingen ter discussie. De academische vrijheid dreigt volgens hem te worden beperkt door politici die de instellingen niet langer vertrouwen.

Niet de eerste keer

‘Het is niet voor het eerst dat populistische denkbeelden over nutteloze kennis, waardeloze hoogleraren, arrogante bestuurders en luie studenten als rechtvaardiging dienen om onderwijsinstellingen een lesje te leren’, stelt Dittrich.

Tegen die achtergrond moeten ook de ‘NVAO’s’ van Europa ervoor waken dat ze hun primaire controlerende taak onafhankelijk kunnen blijven verrichten en dat ze zich niet voor andermans kar laten spannen. Heel belangrijk vindt Dittrich het dat een regering geen invloed heeft op accreditatieoordelen en dat dit niet ook indirect gebeurt, via bijvoorbeeld de benoeming van de bestuurders van de accreditatieclubs.

Transparantie

De grootst denkbare transparantie is het belangrijkste wapen van de Europese onderwijskeurmeesters, meent Dittrich. Want dan zal blijken hoe de kwaliteit beoordeeld wordt en wie daarop invloed uitoefenen. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?